GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Rheolaeth Adnoddau Dynol (Cymeradwywyd gan CIPD)

MA
Rheolaeth Adnoddau Dynol (Cymeradwywyd gan CIPD)

Cymeradwywyd

gan CIPD (lefel 7)


Astudiaeth Hyblyg

cwrs â ddylunwyd i weithwyr proffesiynol prysur


rhwydwaith

cyfle i rwydweithio a mynychu cynhadledd CIPD


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Pobl yw prif adnodd busnes, sy'n golygu bod rheoli'r adnodd hwnnw'n effeithiol yn hanfodol er mwyn i'r sefydliad ffynnu.

 

Mae'r cwrs Rheolaeth Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn darparu dealltwriaeth ddofn o bwysigrwydd cyflwyno perthynas cyflogaeth a'r agweddi oddi mewn iddi.

 

Gan weithio'n agos â Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), mae'r rhaglen wedi cysoni strwythur ei modiwlau i Ddiploma Uwch y CIPD ac wedi creu opsiynau astudio hyblyg gan gynnwys dysgu o hirbell a dysgu cyfunol. Mae'r cwrs yn berthnasol i weithwyr proffesiynol Rheoli Adnoddau Dynol ym mhob math o sefydliadau yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac mae wedi'u hanelu at reolwyr sydd ar lefel ganolig neu uwch profiadol neu weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol. O ganlyniad, maent yn debygol o fod â phrofiad gwaith perthnasol yn ogystal â meddu ar gymwysterau addysgol ffurfiol priodol sy'n addas ar gyfer rhaglen Meistr.Mae'r rhaglen nid yn unig yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt, ond hefyd yn rhoi gwybod iddynt sut i gymhwyso'r wybodaeth honno a datblygu eu sgiliau fel ymarferwyr proffesiynol.Mae tîm y Rhaglen MA mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol i gyd yn ymarferwyr eu hunain, sy'n gweithio yn y gwahanol arbenigeddau o fewn Rheolaeth Adnoddau Dynol. Golyga hyn y gall y tiwtoriaid gefnogi myfyrwyr gyda dealltwriaeth go iawn o'r hyn y mae bod yn ymarferydd AD'n ei olygu ac maent yn gyfredol ynghylch yr heriau y mae sefydliadau mewn ystod eang o sectorau yn eu hwynebu. Gallant hefyd yn hawdd ddangos y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top