GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Dylunio

MA
Ymarfer Dylunio

Datblygwch

eich sgiliau dylunio a'ch hunaniaeth greadigol


dysgu seiliedig ar sefyllfaoedd

ewch i'r afael â senarios heriol a lluniwch ddatrysiad iddynt


Arddangoswch

waith mewn lleoliadau allanol a chymerwch ran yn yr arddansodiad New Designers


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r Rhaglen

 

Mae bywyd cyfoes yn cael ei ddiffinio a'i lunio gan ddylunio: bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i ddatblygu ac esblygu'ch sgiliau.

Wrth i'ch creadigrwydd aeddfedu, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i hogi eich dawn drwy ddefnyddio dulliau cyfoes a thraddodiadol, ymagweddau ac agweddau adfyfyriol wrth i chi fynd yn eich blaen fel ymarferydd artistig effeithiol.

Mae llawer o'r dysgu yn “seiliedig ar sefyllfa” – sy'n golygu bod angen y profiad y byddwch wedi ei gronni o'ch gwaith blaenorol arnoch wrth ichi fynd i'r afael â sefyllfaoedd heriol a chymhleth a dyfeisio datrysiadau iddynt.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i arddangos gwaith ac i gymryd rhan mewn New Designers - sy'n gyfle pwysig i arddangos doniau newydd i'r diwydiannau creadigol a dylunio.

 

PG finance banner Cymraeg

 

 

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top