GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

MA
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Ar-lein

100% o'r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein


Cyfoes

astudiwch fodiwlau perthnasol


Ymchwil

y darlithwyr sy'n cyflwyno'r rhaglen yn ymgymryd ag ymchwil


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 3 Bl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae'r rhaglen MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol hon wedi ei chynllunio i gynnig y cyfle i fyfyrwyr, a chanddynt neu sydd heb radd gyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol symud ymlaen yn academaidd ac yn broffesiynol. Mae'r rhaglen yn adeiladu ar arbenigedd a diddordebau arbenigol ar draws y rhaglenni Troseddeg a Gwaith Cymdeithasol. Mae'n cynnig y cyfle i fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol gael Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

 

Un o nodweddion arbennig y rhaglen MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yw ei bod yn cael ei chyflwyno cant y cant ar-lein, gan roi'r hyblygrwydd i fyfyrwyr prysur i gael mynediad i astudiaethau ôl-raddedig wrth ymgymryd ag ymrwymiadau eraill. Mae'r darlithoedd yn cael eu cyflwyno drwy feddalwedd Moodle, gan alluogi hyblygrwydd rhagorol ar gyfer amseroedd a dyddiau astudio. Bydd myfyrwyr yn cael profiad o'r rhaglen a'i dull rhyng-weithredol ar-lein, ei pherthnasedd i'r gweithle a'i chymysgedd heriol o fodiwlau ysgogol a chefnogol. Mae hyn hefyd yn golygu y gall y rhaglen gael ei hastudio yn rhyngwladol.

 

Mae'r ystod o fodiwlau yn gyfoes ac yn berthnasol i'r tirlun cyfiawnder troseddol cyfredol a bydd yn helpu i adeiladu ar nifer o sgiliau allweddol sy'n datblygu gallu'r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a fydd yn eu tro, yn ffynnu mewn amgylchedd proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau generig sy'n cael eu derbyn yn eang fel rhai sy'n baratoad ardderchog ar gyfer nifer o yrfaoedd. Yn ogystal â sgiliau a gwybodaeth pwnc, mae graddedigion hefyd yn datblygu sgiliau mewn cyfathrebu, rhifedd, gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, cyfrifiadura, a dysgu annibynnol. Mae pob  un o'r rhain yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

 

Mae'r rhaglen MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn integreiddio damcaniaeth, ymchwil gymdeithasol, sgiliau a phrofiad proffesiynol, mae'n rhoi sgiliau meddwl yn feirniadol i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i weithio yn y gweithlu mewn lleoliadau sy'n gysylltiedig â chyfiawnder troseddol a chymunedol. Nod y rhaglen yw:

 

  • Darparu rhaglen lefel uwch ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dadansoddi'n feirniadol damcaniaeth ac ymarfer cyfiawnder troseddol.
  • Ymgysylltu myfyrwyr ag asesu a syntheseiddio safbwyntiau damcaniaethol ar bolisi ac arfer cyfiawnder troseddol.
  • Datblygu gwerthfawrogiad uwch o'r cymhlethdodau o weithio ym maes Cyfiawnder Troseddol.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top