GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Celf

MA
Ymarfer Celf

Profiadol

gweithiwch gyda artistiaid a dylunwyr profiadol


Arddangoswch

eich gwaith a chymerwch ran yn New Designers


Datblygwch

sgiliau mewn dulliau artistig cyfoes a thraddodiadol


BL Mynediad: 2020

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Cewch ddatblygu a chyfoethogi eich sgiliau artistig gyda'n MA Ymarfer Celf.

 

Wrth i'ch creadigrwydd aeddfedu, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i hogi eich dawn drwy ddefnyddio dulliau cyfoes a thraddodiadol, ymagweddau ac agweddau adfyfyriol wrth i chi fynd yn eich blaen fel ymarferydd artistig effeithiol. Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ehangu'ch sgiliau i mewn i ddisgyblaethau pwnc newydd wrth i chi droi'ch syniadau'n ddelweddau a gwrthrychau.

 

Mae llawer o'r dysgu yn “seiliedig ar sefyllfa” – sy'n golygu bod angen y profiad y byddwch wedi ei gronni o'ch gwaith blaenorol arnoch wrth ichi fynd i'r afael â sefyllfaoedd heriol a chymhleth a dyfeisio datrysiadau iddynt.

 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i arddangos gwaith ac i gymryd rhan mewn New Designers - sy'n gyfle pwysig i arddangos doniau newydd i'r diwydiannau creadigol a dylunio.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top