Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Celf

MA
Ymarfer Celf

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Cewch ddatblygu a chyfoethogi eich sgiliau artistig gyda'n MA Ymarfer Celf.

 

Wrth i'ch creadigrwydd aeddfedu, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i hogi eich dawn drwy ddefnyddio dulliau cyfoes a thraddodiadol, ymagweddau ac agweddau adfyfyriol wrth i chi fynd yn eich blaen fel ymarferydd artistig effeithiol. Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ehangu'ch sgiliau i mewn i ddisgyblaethau pwnc newydd wrth i chi droi'ch syniadau'n ddelweddau a gwrthrychau.

 

Mae llawer o'r dysgu yn “seiliedig ar sefyllfa” – sy'n golygu bod angen y profiad y byddwch wedi ei gronni o'ch gwaith blaenorol arnoch wrth ichi fynd i'r afael â sefyllfaoedd heriol a chymhleth a dyfeisio datrysiadau iddynt.

 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i arddangos gwaith ac i gymryd rhan mewn New Designers - sy'n gyfle pwysig i arddangos doniau newydd i'r diwydiannau creadigol a dylunio.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top