GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Ymarfer Celf

MA
Ymarfer Celf

Profiadol

gweithiwch gyda artistiaid a dylunwyr profiadol


Arddangoswch

eich gwaith a chymerwch ran yn New Designers


Datblygwch

sgiliau mewn dulliau artistig cyfoes a thraddodiadol


BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

 

Cewch ddatblygu a chyfoethogi eich sgiliau artistig gyda'n MA Ymarfer Celf.

 

Wrth i'ch creadigrwydd aeddfedu, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i hogi eich dawn drwy ddefnyddio dulliau cyfoes a thraddodiadol, ymagweddau ac agweddau adfyfyriol wrth i chi fynd yn eich blaen fel ymarferydd artistig effeithiol. Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle i ehangu'ch sgiliau i mewn i ddisgyblaethau pwnc newydd wrth i chi droi'ch syniadau'n ddelweddau a gwrthrychau.

 

Mae llawer o'r dysgu yn “seiliedig ar sefyllfa” – sy'n golygu bod angen y profiad y byddwch wedi ei gronni o'ch gwaith blaenorol arnoch wrth ichi fynd i'r afael â sefyllfaoedd heriol a chymhleth a dyfeisio datrysiadau iddynt.

 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i arddangos gwaith ac i gymryd rhan mewn New Designers - sy'n gyfle pwysig i arddangos doniau newydd i'r diwydiannau creadigol a dylunio.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top