GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

MSc
Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

A oes gennych ddiddordeb mewn iechyd, iechyd meddwl a lles? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl?Wrth wraidd y rhaglen unigryw hon y mae'r nod o alluogi myfyrwyr i helpu unigolion, cymunedau a chenhedloedd i fyw bywydau hapusach ac iachach.

Mae'n hysbys iawn bod sefydliadau gofal iechyd yn y DU a'r tu hwnt yn wynebu galwadau na welwyd eu tebyg o'r blaen, ac mae gwir angen buddsoddi mewn iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles ac edrych yn feirniadol ar fodelau gofal iechyd.

Bydd y rhaglen gyffrous a blaengar hon yn annog myfyrwyr i ystyried heriau iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles heddiw ac yfory. Bydd hefyd yn hwyluso dull creadigol o ddatrys problemau yn yr ardal er mwyn gwella, gwella ac weithiau ail-ddychmygu ffyrdd o weithio.

Nod y rhaglen yn y pen draw yw galluogi myfyrwyr i gyfrannu at ddatblygu dulliau effeithiol a chynaliadwy o ddiogelu, gwella a hybu iechyd, iechyd meddwl a lles, boed hynny ar lefel unigol, cymunedol, Cenedlaethol neu ryngwladol.

Mae'r rhaglen yn hyblyg, yn uchelgeisiol ac yn gefnogol, a bydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth a datblygu a gwella eu hymarfer, yn ogystal â gofyn cwestiynau a gweithio ar y cyd ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles.

Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top