GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Cymunedol Arbenigol)

MSc
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ymarfer Cymunedol Arbenigol)

addysgir

gan dîm o nyrsys proffesiynol


lleoliadau

mewn tîm nyrsio ardal


wedi'i dylunio

ar gyfer nyrsys cymwys


BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Ehangwch eich dealltwriaeth a datblygwch ymwybyddiaeth feirniadol o rôl a chyfrifoldeb prif agweddau nyrsio ardal, gan gynnwys yr wybodaeth gydlynol a manwl ar flaen y gad ym maes gofal.

 

Mae ein cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer nyrsys cymwysedig sy'n meddu ar gofrestriad cyfredol fel nyrs (rhan 1) gyda Chofrestr Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU (sy'n cyfateb i rannau 1 neu 12 o Gofrestr y CNB). Mae'r rhaglen yn galluogi'r myfyriwr i gymhwyso fel Nyrs Ardal a chofnodi'r cymhwyster gyda'r CNB.

 

Un o nodweddion deniadol y rhaglen yw y gall yr elfen Diploma Ôl-raddedig o'r cyrsiau gael eu cymryd yn llawn amser dros 1 flwyddyn (hunan-ariannol)  neu'n rhan amser dros 2 flynedd (posibilrwydd o gyllid gan Lywodraeth Cymru os ydych yn gweithio yng Nghymru) neu'n hyblyg drwy ddull fesul modiwl (dros 4 blynedd).

 

Mae Diploma Ôl-raddedig (Lefel 7) yn agored i fyfyrwyr sydd â lleiafswm o 120 credyd ar lefel 6. Ar ôl cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau a chyflawni cymhwyster Meistr llawn sy'n dwyn y teitl (MSc Ymarfer Cymunedol Arbenigol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ).

 

Mae'r rhaglen hon hefyd yn cael ei chynnig ar lefel Israddedig - gweler BSc (Anrh) Ymarfer Arbenigol Cymunedol am ragor o fanylion.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top