GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Proffesiynol (Addysg)


Datblygiad Proffesiynol (Addysg)

Achrededig

gan Brifysgol Cymru


Ymarferol

o ran yr aseiniadau


cysylltiadau

cadarn â sefydliadau ac asiantaethau cysylltiedig


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 1-4 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol (Addysg) yn rhoi Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i chi a fydd yn eich galluogi i fodloni safonau Athro Newydd Gymhwyso (NQT). Mae wedi'i gynllunio i ddarparu datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon sydd wrthi’n addysgu.

 

Nod y ddwy raglen yw ceisio cysylltu theori ag ymarfer y rheiny sy’n astudio’r cwrs, a hynny er mwyn i’r manteision wir gael eu teimlo gan yr Athrawon Newydd Gymhwyso a’u hysgolion.

FfRhA Arian
Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top