GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datblygiad Proffesiynol (Addysg)


Datblygiad Proffesiynol (Addysg)

Achrededig

gan Brifysgol Cymru


Ymarferol

o ran yr aseiniadau


cysylltiadau

cadarn â sefydliadau ac asiantaethau cysylltiedig


BL Mynediad: 2019

Hyd y Cwrs: 1-4 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol (Addysg) yn rhoi Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i chi a fydd yn eich galluogi i fodloni safonau Athro Newydd Gymhwyso (NQT). Mae wedi'i gynllunio i ddarparu datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon sydd wrthi’n addysgu.

 

Nod y ddwy raglen yw ceisio cysylltu theori ag ymarfer y rheiny sy’n astudio’r cwrs, a hynny er mwyn i’r manteision wir gael eu teimlo gan yr Athrawon Newydd Gymhwyso a’u hysgolion.

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top