Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Content Page Header

Cyllid Ôl-raddedig

Mae ceisiadau am gyllid bellach ar agor.

Gall myfyrwyr Cymraeg a Saesneg bellach fenthyca hyd at £10,280 i astudio ar lefel meistr mewn unrhyw brifysgol yn y DU, gan gynnwys Glyndwr Wrecsam.    

Gellir defnyddio'r £10,280 i dalu am eich ffioedd dysgu neu gostau eraill sy'n gysylltiedig ag astudio, fel costau byw neu dreuliau cwrs. Gall y benthyciad dalu am ystod eang o opsiynau astudio ôl-raddedig - dysgu rhan amser, llawn amser a dysgu o hirbell.

CEISIADAU AM Y CYRSIAU SY'N CYCHWYN MEDI 2017 AR AGOR NAWR. 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top