GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Seiberddiogelwch

MSc
Seiberddiogelwch

BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Byddwch yn astudio seiberddiogelwch o safbwyntiau ac agweddau technegol diogelwch rhwydwaith, profi treiddio a fforenseg cyfrifiadurol, gan hefyd mabwysiadau ddull systematig o reolaethau diogelwch gwybodaeth.

 

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar sawl ddisgyblaeth dechnegol arbenigol, yn enwedig o ran datblygu meddalwedd diogel ac atal prosesau ymosod cymhleth a ddefnyddir i gael mynediad diawdurdod i systemau ac amharu ar nodweddion.

 

Mae’r rhaglen hefyd yn integreiddio sgiliau proffesiynol sydd yn berthnasol i archwilio a rheolaeth neu’r risg sefydliadol yng nghyd-destun rheoliadau seiberddiogelwch a gwarchod data. 

 

Mae’r rhaglen yn trafod pynciau sy’n cynnwys cryptograffeg, hacio egwyddorol a phrofi treiddio, rheolaeth diogelwch wybodaeth, rheolaeth risg gwybodaeth, diogelwch meddalwedd, gweithredu systemau cadarn, methodolegau sicrwydd gwybodaeth a phrofi rheolaeth diogelwch gweithredol, rheoli digwyddiadau, archwilio, sicrwydd ac arolygu, a rheolaeth dilyniant busnes.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top