Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrifiadureg

MSc
Cyfrifiadureg

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae sector cyfrifiadura'n datblygu'n barhaus, felly mae'r angen i ddatblygu a chynnal eich sgiliau er mwyn sicrhau eich bod yn parhau ar flaen y gad yn hanfodol. Mae’r rhaglen hon sydd â ffocws ar ddiwydiant wedi eu bwriadu ar gyfer graddedigion o ddisgyblaethau cyfrifiadurol i'w galluogi i gymryd y cam nesaf a hogi eu sgiliau i ddiwallu anghenion diwydiannol a masnachol heddiw drwy astudio pynciau craidd hanfodol a meysydd arbenigol, modern, y mae galw amdanynt.

Mae'r cwrs yn gyfuniad o ddulliau astudio amrywiol gan gynnwys darlithoedd a thiwtorialau gyda modiwlau ar-lein, bydd gofyn ichi hefyd ymgymryd ag astudiaethau personol. Bydd hefyd yn disgwyl i chi archwilio technolegau arloesol, gweithredu a phrofi datrysiadau newydd, neu ddatblygu neu ddadansoddi meysydd gwreiddiol o dechnoleg gysylltiedig fel rhan o'ch traethawd hir.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion o ddisgyblaethau cyfrifiadurol sydd am ddiweddaru neu ganolbwyntio eu sgiliau a’u gallu cyfrifiadurol i weithio’n effeithiol yn y diwydiant cyfrifiadura.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top