GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyfrifiadureg

MSc
Cyfrifiadureg

Modiwlau ar-lein

sy'n galluogi dysgu annibynnol parhaus


Gweithgareddau ymchwil

yn gysylltiedig â chanolfan ymchwil y brifysgol


Cisco

opsiynau i sefyll cymwysterau Tystysgrifau Cisco


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Trosolwg o'r Rhaglen

Mae sector cyfrifiadura'n datblygu'n barhaus, felly mae'r angen i ddatblygu a chynnal eich sgiliau er mwyn sicrhau eich bod yn parhau ar flaen y gad yn hanfodol. Mae’r rhaglen hon sydd â ffocws ar ddiwydiant wedi eu bwriadu ar gyfer graddedigion o ddisgyblaethau cyfrifiadurol i'w galluogi i gymryd y cam nesaf a hogi eu sgiliau i ddiwallu anghenion diwydiannol a masnachol heddiw drwy astudio pynciau craidd hanfodol a meysydd arbenigol, modern, y mae galw amdanynt.

Mae'r cwrs yn gyfuniad o ddulliau astudio amrywiol gan gynnwys darlithoedd a thiwtorialau gyda modiwlau ar-lein, bydd gofyn ichi hefyd ymgymryd ag astudiaethau personol. Bydd hefyd yn disgwyl i chi archwilio technolegau arloesol, gweithredu a phrofi datrysiadau newydd, neu ddatblygu neu ddadansoddi meysydd gwreiddiol o dechnoleg gysylltiedig fel rhan o'ch traethawd hir.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer graddedigion o ddisgyblaethau cyfrifiadurol sydd am ddiweddaru neu ganolbwyntio eu sgiliau a’u gallu cyfrifiadurol i weithio’n effeithiol yn y diwydiant cyfrifiadura.

 

PG finance banner Cymraeg

BCS logo
FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top