GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwyddor Biofeddygol

MSc
Gwyddor Biofeddygol

achrededig

gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS)


datblygwyd

mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


mynediad

i'r offer mwyaf diweddar yng Nghanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Wedi'i datblygu mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Mae'r MSc mewn Gwyddor Biofeddygol yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil, archwilio meysydd arbenigol, a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol sy'n integreiddio astudio bioleg clefydau, gan gynnwys cysyniadau a chymwysiadau modern gwyddor biofeddygol mewn mewn ymchwilio, diagnosio a thrin anhwylderau clinigol.

 

Bydd myfyrwyr yn:

  • Datblygu'r sgiliau ar gyfer ymarfer ar Lefel Arbenigol Uwch
  • Defnyddio yr offer diweddaraf, megis cytrometreg llif, microscopeg fflworoleuedd a dadansoddwyr moleciwlaidd yng Nghanolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru, BIPBC (CYCGC) sydd newydd ei sefydlu
  • Datblygu gwybodaeth bresennol wrth wella sgiliau dadansoddi drwy gynnal ymchwiliadau mewn labordy gan ddefnyddio methodoleg Fiomeddygol soffistigedig a datblygedig.
  • Ennill cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn broffesiynol, a achredir yn allanol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS). 

 

 

nwcrcIBMS accreditednhs wales

 

PG finance banner Cymraeg

‌‌‌

stem bursary banner cymraeg sept 19‌                     ‌

North Wales Clinical Research centre logo
Institute of Biomedical Science Logo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top