GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Ymarferiad Seicolegol Gymhwysol

MSc
Ymarferiad Seicolegol Gymhwysol

BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am rôl ddyddiol seicolegydd? Ydych chi eisiau dysgu mwy am sut mae seicolegwyr yn cynorthwyo’u cleientiaid o fewn cyd-destunau gwahanol?

 

Nod y cwrs, sydd wedi’i dyfeisio ac adolygu gan seicolegwyr cymwysedig, yw cryfhau wybodaeth myfyrwyr am faterion seicolegol.

 

Fel rhan o’r rhaglen feistr hyn, mi fyddwch yn cryfhau’ch gwybodaeth o: gwahanol fathau o asesiadau seicolegol, dulliau therapiwtig amrywiol, rôl fformwleiddiadau clinigol, symptomau clinigol amrywiol a dulliau ymchwil seicolegol. 

 

Os mai seicoleg glinigol, cwnsela, fforensig, addysgiadol, chwaraeon neu alwedigaethol sydd yn denu’ch sylw, mae’r rhaglen hon yn fan cychwyn da ar gyfer archwilio materion practis sylfaenol seicoleg.

 

Mae’r cwrs yn gymhwyster paratoadol delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau symud ymlaen at hyfforddiant ymarferydd seicolegol er mwyn gymhwyso fel seicolegydd yn y dyfodol.

 

Bydd y cwrs hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer paratoadau, neu ynghyd a, swydd seicolegydd cynorthwyol.

 

PG finance banner Cymraeg

 

stem bursary banner cymraeg sept 19

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top