GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymchwil Clinigol Cymhwysol

MRes
Ymchwil Clinigol Cymhwysol

ffocws

ar ymchwil clinigol a hyfforddiant i fwyhau gyrfaoedd o fewn GIC a'r sector iechyd


cyfuniad

perffaith o ddysgu wyneb-yn-wyneb a dysgu arlein


datblygu

sgiliau a gwybodaeth i ddilyn gyrfa ymchwil mewn meddygaeth glinigol a gofal iechyd


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r rhaglen MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol wedi cael ei chynllunio at weithwyr proffesiynol gofal iechyd megis nyrsio, awdioleg, bydwreigiaeth, ffisiotherapi, seicoleg, radioleg a graddedigion gwyddorau meddygol sydd am gychwyn ar radd ymchwil sy'n canolbwyntio ar iechyd a chlefydau dynol. Gan hynny, mae'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol, a gymeradwyir yn allanol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS).  

 

Mae'r rhaglen hon yn arfogi graddedigion â'r sgiliau a'r wybodaeth bwnc-benodol sydd eu hangen i ddilyn gyrfa seiliedig ar ymchwil mewn meddygaeth a gofal iechyd clinigol. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ymchwil glinigol  (e.e. archwiliadau, mesur canlyniadau clinigol, gwella ansawdd, ansoddol neu feintiol), ac mae'n darparu hyfforddiant delfrydol i fyfyrwyr sydd am wella eu gyrfaoedd yn y GIG a'r sector iechyd, neu sy'n dymuno symud ymlaen wedyn i raglen PhD, neu sydd ond yn dymuno ymgymryd â phrosiect ymchwil sylweddol (120 credyd) ar lefel gradd Meistr.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top