GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol

MRes
Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol

mynediad

i'r offer diweddaraf yng Nghanolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru


cyfuniad

perffaith o ddysgu wyneb-yn-wyneb ac arlein


datblygu

sgiliau a gwybodaeth i ddilyn gyrfa ymchwil mewn biofeddygol academaidd


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae'r rhaglen MRes Ymchwil Gwyddorau Biofeddygol Cymhwysol wedi cael ei chynllunio at raddedigion biofeddygol, meddygol a gwyddorau bywyd sydd am gychwyn ar radd ymchwil sy'n canolbwyntio ar iechyd a chlefydau dynol. Gan hynny, mae'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol, a gymeradwyir yn allanol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS).  

 

Mae'r rhaglen hon yn arfogi graddedigion â'r sgiliau a'r wybodaeth bwnc-benodol sydd eu hangen i ddilyn gyrfa seiliedig ar ymchwil mewn Biofeddygaeth academaidd. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ymchwil glinigol seiliedig ar waith mewn labordai ac mae'n darparu hyfforddiant delfrydol i fyfyrwyr sydd am weithio yn y diwydiant, neu sy'n dymuno symud ymlaen i raglen PhD, neu sydd ond yn dymuno ymgymryd â phrosiect ymchwil sylweddol ar lefel gradd Meistr.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top