GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Cemeg Ddadansoddol a Fforensig

MRes
Cemeg Ddadansoddol a Fforensig

BL Mynediad: 2020 2021

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA) 2 Fl (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae’r rhaglen Mhres Cemeg Ddadansoddol a Fforensig yn cyflwyno myfyrwyr i dechnegau amrywiol sydd yn ymwneud a dadansoddiad fforensig. Mae cyfleoedd ar gael nid yn unig yn y sector fforensig, ond hefyd y sgiliau dadansoddi a datrys problemau a ddatblygwyd yng ngwyddoniaeth fforensig a dadansoddol sydd a galw mawr amdanynt mewn sawl faes arall, gan gynnwys y diwydiannau olew, nwy, fferyllol a bwyd.

 

Mae’r rhaglen yn hybu gwella dealltwriaeth dechnegol, gyda phwyslais ar ddatrys problemau a gweithio mewn tîm/grŵp, ymwybyddiaeth a lle’n bosib ymarfer o ddatblygiadau diweddaraf y ddisgyblaeth, yn ogystal â gallu cynyddol ar gyfer dysgu’n annibynnol a gweithio trwy astudiaethau a phrosiectau.

 

Mi fydd y rhain yn annog myfyrwyr i dderbyn cyfrifoldebau, datblygu syniadau’n rhagweithiol; delio a phroblemau anghyfarwydd a phenagored; cynllunio a datblygu strategaethau; gweithredu cynlluniau wedi’u cytuno; arwain a rheoli timau lle mae angen; gwerthuso cyrhaeddiad yng nghyd-destun manyleb, cynllun a phenderfyniadau.

 

PG finance banner Cymraeg

FfRhA Arian
Noswaith Agored y Brifysgol 2020Diwrnod Agored y Brifysgol
Top