GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Header

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae ein cyrsiau, sydd â ffocws ar yrfaoedd wedi eu llunio i'ch helpu i wireddu'ch potensial.

Trwy ein cysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi eu cynllunio i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

NOSWEITHIAU AGORED: Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau ôl-raddedig ar ein noson agored nesaf.

CYLLID: Darganfyddwch fwy am ba fenthyciadau ac ysgoloriaethau sydd ar gael yn ein hadran gyllid

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top