Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Header

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae ein cyrsiau, sydd â ffocws ar yrfaoedd wedi eu llunio i'ch helpu i wireddu'ch potensial.

Trwy ein cysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi eu cynllunio i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

NOSWEITHIAU AGORED: Darganfod mwy am in cyrsiau ôl-raddedig ar ein noson agored nesaf.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top