GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
gradd meistr integredig

gradd meistr integredig

Mae ein hopsiwn pedair-blynedd newydd mewn pynciau celf a chyfrifiadura yn eich galluogi i ymgymryd â modiwlau lefel meistr yn y bedwaredd flwyddyn a graddio gyda gradd meistr yn hytrach na BA, BEng Vneu BSc.

Mantais fawr cymryd y llwybr yma yw y byddwch yn gymwys am fenthyciad myfyriwr tuag at ffioedd a chostau byw am y pedair blynedd llawn.

Os byddwch yn dewis gwneud gradd meistr unigol yn unig ar ddiwedd eich tair blynedd ac yn graddio gyda gradd arferol, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y nawdd ariannol yma. Hyd yn oed os ydych yn eithaf hyderus ar hyn o bryd mai dim ond at lefel radd yr ydych eisiau astudio, mae’n bosibl y byddwch wedi newid eich meddwl ar ôl tair blynedd yn y brifysgol, neu’n gwerthfawrogi fod yna opsiwn ychwanegol ar gael os na fyddwch yn dod o hyd i’r swydd iawn ar unwaith.

Mae’n union yr un llwybr â’r BA, BEng neu’r BSc am y tair blynedd cyntaf, ac yn eich pedwaredd flwyddyn byddwch yn astudio modiwlau ychwanegol ar lefel meistr.

Gallai graddio gyda’r cymhwyster lefel uwch fod o fantais i chi yn y farchnad swyddi gan bod llawer llai o bobl yn graddio gyda chymhwyster o’r lefel yma.

Celf a dylunio

 

Cyfrifiadura


Cwestiynau a Holir yn Aml

Beth sy’n digwydd os bydd angen i mi ailsefyll blwyddyn? - Dim ond am uchafswm o bedair blynedd y mae benthyciad myfyrwyr ar gael. Os bydd angen i chi ailsefyll blwyddyn, efallai na fydd yn bosibl i chi gael nawdd ariannol ar gyfer y flwyddyn meistr olaf, felly byddai angen i chi raddio ar lefel gradd yn lle hynny.

A yw symud ymlaen i’r radd meistr yn ddibynnol ar fy ngraddau ar ôl y drydedd flwyddyn? - Yes, you will need to have attained a suitable level of qualification after year three in order to be able to progress.This is to ensure that students are able to meet the demands of the masters level modules.

Oes yna unrhyw anfantais i gofrestru ar gyfer y llwybr pedair blynedd yn hytrach na’r llwybr tair blynedd? - Nac oes, bydd cofrestru ar gyfer pedair blynedd yn rhoi opsiynau ychwanegol i chi, ond bydd yn dal yn bosibl i chi adael ar ôl tair blynedd a graddio gyda gradd arferol os mai dyna eich dymuniad.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng hyn a gradd meistr unigol? - Fel arfer, mae cymwyster meistr unigol yn cynnwys modiwl ychwanegol gan eu bod yn galw am ychydig bach mwy o gredydau. Dim ond ar gyfer cymwysterau lefel meistr y mae benthyciad myfyrwyr ar gael os byddwch yn cofrestru fel israddedig ac yn ymgymryd â gradd meistr integredig.

Faint fydd yn cael ei godi arnaf yn y bedwaredd flwyddyn - Pennir y ffi ar gyfer y bedwaredd flwyddyn ar y cychwyn, ac erys yr un faint ac y codwyd arnoch am dair blynedd gyntaf eich gradd.

sgwrs nawr
Top