GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
gradd meistr integredig

gradd meistr integredig

Mae ein hopsiwn pedair-blynedd newydd mewn pynciau celf a chyfrifiadura yn eich galluogi i ymgymryd â modiwlau lefel meistr yn y bedwaredd flwyddyn a graddio gyda gradd meistr yn hytrach na BA, BEng neu BSc.

Celf a dylunio

 

Cyfrifiadura


Cyllid

Os am wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr i astudio un o'r cyrsiau uchod bydd angen i chi wneud cais ar gyfer cyllid israddedig yn hytrach nac ôl-raddedig. Mae gwybodaeth bellach ar gael yma

 

Top