GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
gradd meistr integredig

gradd meistr integredig

Mae ein hopsiwn pedair-blynedd newydd mewn pynciau celf a chyfrifiadura yn eich galluogi i ymgymryd â modiwlau lefel meistr yn y bedwaredd flwyddyn a graddio gyda gradd meistr yn hytrach na BA, BEng neu BSc.

Celf a dylunio

 

Cyfrifiadura


Cyllid

Os am wneud cais ar gyfer cyllid myfyrwyr i astudio un o'r cyrsiau uchod bydd angen i chi wneud cais ar gyfer cyllid israddedig yn hytrach nac ôl-raddedig. Mae gwybodaeth bellach ar gael yma

 

Clirio
Top