GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


800 awr

o ymarfer gwaith maes dan oruchwyliaeth


JNC

Enillwch gymhwyster proffesiynol JNC ochr yn ochr â'ch gradd


Côd UCAS: L593

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 5 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion.

Byddwch yn dysgu dulliau, gwerthoedd a sgiliau ymgysylltu gwaith ieuenctid ar gyfer gweithio gydag unigolion a grwpiau i gefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

Drwy’r cwrs hwn gallwch gael cymhwyster proffesiynol sydd wedi ei gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru gyda dros draean o'ch amser mewn gweithgareddau lleoliad. Mae cwblhau'r radd yn llwyddiannus ac ennill cymhwyster proffesiynol JNC yn eich galluogi i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg fel Gweithiwr Ieuenctid.

Yn ogystal â chyfleoedd am leoliadau yng Nghymru a'r DU, mae yno hefyd gyfleoedd i wneud lleoliad a ariennir yn rhannol drwy raglen Erasmus â phrifysgol yn Ewrop.


Mae adran ieuenctid a chymuned ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cael ei ystyried fel "cartref gwaith ieuenctid yng Nghymru", ar ôl cynnig addysg a hyfforddiant i'r sector ieuenctid a chymuned am fwy na 39 mlynedd. Gan hynny mae gan yr adran gysylltiadau ardderchog gyda chyflogwyr ar draws Gogledd Cymru, Gogledd-orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws y sector statudol, y sector gwirfoddol a'r trydydd sector.


Dylech fod yn ymwybodol y gall fod yn rhaid ichi weithio tu allan i oriau gwaith arferol, e.e. gyda'r nos neu dros y penwythnos, tra ar leoliad oherwydd natur y proffesiwn hwn.

 

*Bydd myfyrwyr ar y llwybr seiliedig at ffydd sydd eisiau cael y cymhwyster proffesiynol llawn JNC angen cwblhau modiwl 20 credid ychwanegol ar lefel 4

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

 

367 x 83

ETS-Cymru-Logo
rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Top