GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

LLB (Anrh) LLB (Anrh) Y Gyfraith*

LLB (Anrh) Y Gyfraith*

Côd UCAS: LL21

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

O 2021 nid yw graddau'r gyfraith bellach wedi'u hachredu na'u cymeradwyo naill ai gan Fwrdd Safonau'r Bar (BSB) neu Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA). Bydd rhaglen WGU yn darparu rhywfaint o'r sylfaen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith drwy ganolbwyntio ar y sylfeini academaidd a phroffesiynol ar gyfer sefyll Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) 1 a 2 a Chwrs Hyfforddi'r Bar. Mae'r rhaglenni'n ymdrin â phynciau cyfreithiol angenrheidiol, y cyfeirir atynt yn rheoliadau cymhwyso'r cyrff proffesiynol fel Sylfeini Gwybodaeth Gyfreithiol a meysydd pwnc Gwybodaeth Gyfreithiol Swyddogaeth SQE1 (FLK).

 

Bydd myfyrwyr yn cwblhau cymwysterau y datblygwyd elfennau'r gyfraith ohonynt mewn partneriaeth â gweithwyr cyfreithiol proffesiynol sy'n cynrychioli cwmnïau sy'n lleol i'r Brifysgol.

 

Darperir rhaglen y gyfraith gan dîm y mae ei raglen Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol wedi bod yn y deg uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr am dair blynedd yn olynol.

 

Cyflwynir gradd y gyfraith o adran yn y Brifysgol gyda bron i ugain mlynedd o brofiad o gyflwyno rhaglenni addysg uwch hyblyg wyneb yn wyneb ac ar-lein.

 

*

 

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top