GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol

Effeithiau Gweledol

cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol


amser cyswllt

uchel gyda thîm y rhaglen


mynediad

i gyfleusterau arbenigol Canolfan Diwydiannau Creadigol


Côd UCAS: VE19

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae diwydiant Effeithiau Gweledol (VFX) byd-enwog y DU yn hanfodol i ddyfodol holl seilwaith ein cynyrchiadau ffilm a gemau fideo. Wedi ei ddylunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg, bydd y cwrs newydd yma, sy’n cael ei lywio gan y diwydiant ac sy’n seiliedig ar sgiliau, yn sicrhau eich bod yn cael eich arfogi gyda’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio yn y diwydiant.

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth swyddogol gyda On-Set Facilities, arweinydd byd-eang ym maes rhith-gynhyrchu. Mae’r bartneriaeth yn seiliedig ar berthynas weithio sydd effeithio’n uniongyrchol ar gynnwys y cwrs, gan sicrhau bod perthnasedd i’r diwydiant wrth galon eich astudiaethau. Rhith-gynhyrchu a VFX Amser Real yw dyfodol y diwydiant ffilmiau, ac maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i greu ffilmiau, rhaglenni teledu a hysbysebion.

Byddwch yn:

  • dod ag effeithiau digidol yn fyw drwy gyfres o fodiwlau gan gynnwys Animeiddio CGI a VFX ar gyfer Gemau Fideo.  
  • ennill profiad mewn sgiliau a thechnegau digidol a ddefnyddir i ddatblygu prosiectau o’r cysyniad i’r sgrin drwy baentio matte, modelu 3D, cerflunio 3D ac animeiddio cyfrifiadurol
  • dysgu cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol megis dylunio a chreu amgylchedd/cymeriad, modelu 3D, gweadu, cyfansoddi delweddau, briffiau byw, ac ôl-gynhyrchu
  • defnyddio’r feddalwedd safon diwydiant ddiweddaraf
  • cael cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant ar brosiectau go iawn.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top