GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol

Effeithiau Gweledol

cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol


amser cyswllt

uchel gyda thîm y rhaglen


mynediad

i gyfleusterau arbenigol Canolfan Diwydiannau Creadigol


Côd UCAS: VE19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae diwydiant Effeithiau Gweledol (VFX) byd-enwog y DU yn hanfodol i ddyfodol holl seilwaith ein cynyrchiadau ffilm a gemau fideo. Wedi ei ddylunio gyda chyflogadwyedd mewn golwg, bydd y cwrs newydd yma, sy’n cael ei lywio gan y diwydiant ac sy’n seiliedig ar sgiliau, yn sicrhau eich bod yn cael eich arfogi gyda’r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio yn y diwydiant.

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth swyddogol gyda On-Set Facilities, arweinydd byd-eang ym maes rhith-gynhyrchu. Mae’r bartneriaeth yn seiliedig ar berthynas weithio sydd effeithio’n uniongyrchol ar gynnwys y cwrs, gan sicrhau bod perthnasedd i’r diwydiant wrth galon eich astudiaethau. Rhith-gynhyrchu a VFX Amser Real yw dyfodol y diwydiant ffilmiau, ac maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd i greu ffilmiau, rhaglenni teledu a hysbysebion.

Byddwch yn:

  • dod ag effeithiau digidol yn fyw drwy gyfres o fodiwlau gan gynnwys Animeiddio CGI a VFX ar gyfer Gemau Fideo.  
  • ennill profiad mewn sgiliau a thechnegau digidol a ddefnyddir i ddatblygu prosiectau o’r cysyniad i’r sgrin drwy baentio matte, modelu 3D, cerflunio 3D ac animeiddio cyfrifiadurol
  • dysgu cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol megis dylunio a chreu amgylchedd/cymeriad, modelu 3D, gweadu, cyfansoddi delweddau, briffiau byw, ac ôl-gynhyrchu
  • defnyddio’r feddalwedd safon diwydiant ddiweddaraf
  • cael cyfle i weithio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant ar brosiectau go iawn.

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top