GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

FdSc Nyrsio Milfeddygol*

Nyrsio Milfeddygol*

Gwneud cais

Wrth gwblhau’r rhaglen, mae myfyrwyr yn gymwys i ymgeisio i gofrestru gyda’r RCVS, sydd yn eu galluogi i weithio fel Nyrs Milfeddygol Cofrestredig.


Seiliedig ar waith

Mae lleoliadau hyfforddi milfeddygol yn y gweithle ar gael trwy gydol y rhaglen, er mwyn i fyfyrwyr rhoi theori ar waith yn ystod eu hastudiaethau.

 


Cefnogol

Tîm dysgu cefnogol gydag ystod eang o brofiad ac arbenigaeth mewn ymddygiad anifeiliaid, ffisioleg, cadwraeth a nyrsio milfeddygol.


Côd UCAS: FDVN

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Llaneurgain

Mae gan Nyrsys Milfeddygol rôl allweddol yn y tîm milfeddygol amlddisgyblaethol wrth roi gofal nyrsio’n seiliedig ar dystiolaeth i’w cleifion.

 

Os ydych yn feddwl y buasech yn mwynhau gweithio gydag anifeiliaid anwes a’u perchnogion i wella eu hiechyd, ac y buasech yn llwyddo mewn awyrgylch heriol, dyma’r cwrs i chi.

 

Darparir y cwrs gab tîm bach o arbenigwyr cefnogol fydd yn eich tywys trwy’ch astudiaethau er mwyn sicrhau eich bod yn cyrraedd eich amcanion proffesiynol a phersonol.

 

Bydd sesiynau addysgu’n cael eu darparu yn ein swît glinigol newydd ble’r byddwch yn rhoi theori ar waith. Mae gan y swît glinigol offer a manicins milfeddygol er mwyn darparu profiad dysgu realistig.   

 

*Rhoddir achrediad dros dro i raglenni newydd sydd wedi gwneud cynnydd sylweddol tuag at fodloni safonau achredu RCVS. Dylid nodi y gall fod angen i fyfyrwyr sy'n dilyn cymhwyster achrededig dros dro basio arholiad cyn cofrestru'r RCVS oni roddir achrediad llawn, a disgwylir i hyn gael ei egluro'n ysgrifenedig i bob myfyriwr sy'n mynychu'r rhaglen.

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2021 bellach wedi cau. Gwnewch gais am fynediad yn 2022 pan fydd ceisiadau'n ailagor. 

FfRhA Arian
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top