GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

FdA Gofal Plant Therapiwtig

Gofal Plant Therapiwtig

hyblyg

addysgwyd y cwrs arlein rhan fwyaf


arbenigol

arbenigwch mewn pwnc gradd prin


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cynlluniwyd ein cyrsiau arloesol ar gyfer y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant sy’n delio â thrawma. Gwella eich rhagolygon gyrfa drwy arbenigo yn y maes pwnc unigryw hwn.

Mae'r cwrs arbenigol yn rhoi cipolwg hanfodol i drawma plentyndod a thwf ôl-drawmatig ac yn sicrhau bod y rhai sy'n gweithio gyda'r plant mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn cael eu hyfforddi i'r safon uchaf. Mae'r cwrs yn ymgorffori arfer gorau yn y sector ac yn canolbwyntio ar feysydd allweddol a fydd yn eich galluogi i fod yn arbenigwr gweithgar.

Bob blwyddyn mae tîm a myfyrwyr y rhaglen yn ymuno â'r Consortiwm ar gyfer Cymunedau Therapiwtig i gyflwyno cynhadledd cyffrous ac arloesol, a gefnogir gan Fforwm Gofal Cymru a noddwyd gan sefydliadau blaenllaw ym myd gofal plant. Yn y modd hwn mae gan fyfyrwyr ar y rhaglen hon gyfleoedd i ryngweithio â chynrychiolwyr blaenllaw cenedlaethol a rhyngwladol o ymarfer ac ymchwil o fewn y sector Gofal Plant Therapiwtig.

Tra ni fydd yw pob myfyriwr yn awyddus i symud ymlaen i’r trydedd flwyddyn mae cyfle atodi’r FdA i radd BA llawn (Anrhydedd) mewn Gofal Plant Therapiwtig.

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top