GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

FdA Gofal Plant Therapiwtig

Gofal Plant Therapiwtig

hyblyg

addysgwyd y cwrs arlein rhan fwyaf


arbenigol

arbenigwch mewn pwnc gradd prin


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 48

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cynlluniwyd ein cyrsiau arloesol ar gyfer y rhai sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant sy’n delio â thrawma. Gwella eich rhagolygon gyrfa drwy arbenigo yn y maes pwnc unigryw hwn.

Mae'r cwrs arbenigol yn rhoi cipolwg hanfodol i drawma plentyndod a thwf ôl-drawmatig ac yn sicrhau bod y rhai sy'n gweithio gyda'r plant mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn cael eu hyfforddi i'r safon uchaf. Mae'r cwrs yn ymgorffori arfer gorau yn y sector ac yn canolbwyntio ar feysydd allweddol a fydd yn eich galluogi i fod yn arbenigwr gweithgar.

Bob blwyddyn mae tîm a myfyrwyr y rhaglen yn ymuno â'r Consortiwm ar gyfer Cymunedau Therapiwtig i gyflwyno cynhadledd cyffrous ac arloesol, a gefnogir gan Fforwm Gofal Cymru a noddwyd gan sefydliadau blaenllaw ym myd gofal plant. Yn y modd hwn mae gan fyfyrwyr ar y rhaglen hon gyfleoedd i ryngweithio â chynrychiolwyr blaenllaw cenedlaethol a rhyngwladol o ymarfer ac ymchwil o fewn y sector Gofal Plant Therapiwtig.

Tra ni fydd yw pob myfyriwr yn awyddus i symud ymlaen i’r trydedd flwyddyn mae cyfle atodi’r FdA i radd BA llawn (Anrhydedd) mewn Gofal Plant Therapiwtig.

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top