Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Theatr, Teledu a Pherfformio

BA (Anrh)
Theatr, Teledu a Pherfformio

Côd UCAS
WP43
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae cysylltiad agos wastad wedi bodoli rhwng actio a pherfformio ar gyfer y teledu a’r theatr. Ond bydd angen casgliad trawiadol o sgiliau arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn disgleirio yn y ddau.

Mae ein gradd Theatr, Teledu a Pherfformio yn rhoi’r sgiliau sylfaenol i chi ar gyfer bywyd mewn perfformio - boed ar y llwyfan, mewn theatr gymhwysol, gweithio yn y gymuned, coreograffi a dawns, hwyluso ac addysgu drama neu mewn meysydd eraill yn y byd theatr a chyfathrebu.

Bydd yn esgor ar opsiynau gyrfa llawer pellach yn ogystal. Byddwch yn datblygu sgiliau siarad cyhoeddus diguro a bod â’r sgiliau rheoli a threfnu i wneud gwahaniaeth.

Ym gymysgedd o waith ymarferol a damcaniaeth, bydd y radd hon yn datlygu'ch sgiliau mewn darllen ar gyfer y llwyfan, testun mewn perfformio, cyfarwyddo a phrosau perfformio uwch. 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top