GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg

Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg

4K & Uwch-fanylder

Defnydd o gamerau a chyfarpar yn stiwdio deledu'r brifysgol


cyfleusterau

TG a golygu


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


Côd UCAS: HW66

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn. Datblygwyd y radd yma i gydweithio’n agos gyda’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiannol blaenllaw.

 

Mae’r cwrs yma, sydd â ffocws ar archwilio technolegau cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn wahanol i’r helyw gan fod myfyrwyr yn cyfranogi yng ngweithrediad y sianeli teledu a’r cyfleuster cynhyrchu o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa.

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws amrediad o sgiliau mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

 

Mae'r cwrs o amgylch y defnydd o stiwdio deledu y brifysgol lle bydd myfyrwyr yn archwilio gwneud ffilmiau un camera ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau gweledol. Mae wedi ei gynllunio i ddysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun..

 

Yn ogystal â'r stiwdio deledu, mae'r cwrs wedi'i lunio o amgylch defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a'i hystod eang o gyfleusterau. Mae'r ganolfan hefyd yn gartref i BBC Cymru yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Cynhyrchu a Thechnoleg Teledu (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

  

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top