Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

BSc (Anrh)
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

Côd UCAS
C606
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
6 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r radd hon yn defnyddio dull aml-ddisgyblaeth i astudio chwaraeon, ymarfer corff a gweithgarwch corfforol. Byddwch yn astudio'r pynciau craidd ffisioleg a seicoleg ynghyd ag amrywiaeth o ddisgyblaethau eraill. Mae'r radd yn eich paratoi at gael eich cyflogi mewn ystod o yrfaoedd amrywiol ar draws chwaraeon, ymarfer corff a gweithgarwch corfforol, boed hynny mewn chwaraeon elitaidd, mewn lleoliad clinigol neu iechyd neu fel gweithiwr proffesiynol ym maes ffitrwydd. Yn ogystal, mae llawer o'n myfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i gwblhau cwrs TAR i fod yn athro neu'n ymgymryd â gradd Meistr neu MPhil/PhD.


Cafodd y cwrs radd uchel yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf gam gyflawni 91% ac roedd y sylwadau'n adlewyrchu'r brwdfrydedd sydd gan y staff am y pwnc, gan ei wneud yn ddiddorol ac ysgogol i'r myfyrwyr. Mae'r adran yn ymfalchïo yn y berthynas sydd ganddynt gyda'r myfyrwyr ar y cwrs, ac mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei chyfanrwydd yn 2il yn y DU am ansawdd addysgu.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS:89C2 

 

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top