Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Rheolaeth Chwaraeon

BSc (Anrh)
Rheolaeth Chwaraeon

Côd UCAS
N880
BL Mynediad
2018
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Drwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae'r sector chwaraeon yn arwyddocaol iawn yn fyd-eang. Yng Nghymru yn unig, mae gwariant ar nwyddau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â chwaraeon yn ychwanegu hyd at £707 miliwn ac yn cyfrif am 2.3% o gyfanswm gwariant defnyddwyr.

 

Mae cyfleoedd gyrfaol mewn chwaraeon yn eich galluogi i ddatblygu gyrfa gwerth chweil o'ch brwdfrydedd oes, a bydd ein gradd mewn rheoli chwaraeon yn eich galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i wneud i hynny ddigwydd.

 

Efallai eich bod chi'n dymuno bod yn  hyfforddwr, yn rheolwr neu’n ddarlledwr. Beth bynnag yw eich uchelgais ym myd chwaraeon, bydd angen pen busnes da arnoch i'ch gosod ar wahân. Rydym yn darparu ein myfyrwyr gyda gwybodaeth am arwain a rheoli o fewn cyd-destun chwaraeon. Mae'r meysydd sy'n cael eu cwmpasu'n cynnwys cyfathrebu busnes, deallusrwydd cystadleuol, seicoleg chwaraeon, rheoli digwyddiadau, a strategaeth.

 

Fel rhan o'r cwrs cewch chi gyfleoedd i ymgymryd â chyfleoedd lleoliad drwy  rwydwaith proffesiynol helaeth y brifysgol, gan gynnwys stadiwm  pêl-droed a rygbi'r Cae Ras.

 

Rydym yn angerddol am ragoriaeth i bob un o'n myfyrwyr ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu graddau. Yn y semester cyntaf blwyddyn academaidd 2015/16, cafodd mwy na 85% o fyfyrwyr Ysgol Busnes Gogledd Cymru radd 2: 1 neu uwch, sydd yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ac yn profi bod ein ffocws nid yn unig ar gyflwyno graddau arloesol a pherthnasol, ond hefyd ar gefnogi ein myfyrwyr i ennill y canlyniadau gorau posibl.

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top