GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

WEDI'I HACHREDU

gan BASRaT


Cymwysterau

Cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol mewn: BASRaT, Tylino Chwaraeon a Chymorth Cyntaf cyn ysbyty.


ARIAN

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 12MG

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y radd Rheoli Anafiadau Chwaraeon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer maes adsefydlu anafiadau chwaraeon integredig a meysydd mwy penodol fel timau chwaraeon, ffitrwydd i weithio a hybu iechyd.

Bydd hefyd yn canolbwyntio ar agweddau ehangach ac effaith anafiadau chwaraeon yng nghyd-destun ffactorau biolegol, seicocymdeithasol, diwylliannol a chymdeithasol sydd yn effeithio ar iechyd a lles unigolion.

Yn ogystal, bydd y cwrs yn archwilio pwysigrwydd cael dull person-ganolog tuag at moddolrwyddau gofal/triniaeth, gan ystyried pwysigrwydd cyfweliadau/cyfathrebu cymhellol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • Datblygu sgiliau rheoli baich gwaith a phroffesiynoldeb i optimeiddio gofal.
  • Gallu ymarfer yn ddiogel, cymwys a hyderus er mwyn sicrhau eu bod yn ateb safonau manwl o fod yn Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig (BASRaT).
  • Bod yn hyblyg ac yn ymatebol i hinsawdd newidiol adsefydlu chwaraeon.
  • Ystyried agweddau cyfannol iechyd a lles a sut maen nhw yn effeithio adferiad ar ôl anaf.
  • Dangos a defnyddio dealltwriaeth ehangach ac egwyddorion damcaniaethol sydd yn effeithio adsefydliad chwaraeon.
British Association of Sports Rehabilitation
tef arian

sgwrs nawr
Top