GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

WEDI'I HACHREDU

gan BASRaT


Cymwysterau

Cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol mewn: BASRaT, Tylino Chwaraeon a Chymorth Cyntaf cyn ysbyty.


ARIAN

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 12MG

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bydd y radd Rheoli Anafiadau Chwaraeon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer maes adsefydlu anafiadau chwaraeon integredig a meysydd mwy penodol fel timau chwaraeon, ffitrwydd i weithio a hybu iechyd.

Bydd hefyd yn canolbwyntio ar agweddau ehangach ac effaith anafiadau chwaraeon yng nghyd-destun ffactorau biolegol, seicocymdeithasol, diwylliannol a chymdeithasol sydd yn effeithio ar iechyd a lles unigolion.

Yn ogystal, bydd y cwrs yn archwilio pwysigrwydd cael dull person-ganolog tuag at moddolrwyddau gofal/triniaeth, gan ystyried pwysigrwydd cyfweliadau/cyfathrebu cymhellol.

Bydd myfyrwyr yn:

  • Datblygu sgiliau rheoli baich gwaith a phroffesiynoldeb i optimeiddio gofal.
  • Gallu ymarfer yn ddiogel, cymwys a hyderus er mwyn sicrhau eu bod yn ateb safonau manwl o fod yn Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig (BASRaT).
  • Bod yn hyblyg ac yn ymatebol i hinsawdd newidiol adsefydlu chwaraeon.
  • Ystyried agweddau cyfannol iechyd a lles a sut maen nhw yn effeithio adferiad ar ôl anaf.
  • Dangos a defnyddio dealltwriaeth ehangach ac egwyddorion damcaniaethol sydd yn effeithio adsefydliad chwaraeon.
British Association of Sports Rehabilitation
tef arian

Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top