Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Datblygu Cyfranogiad a Pherfformiad

BSc (Anrh)
Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Datblygu Cyfranogiad a Pherfformiad

cyfleusterau

arbennig gan gynnwys maes ymarfer Parc y Glowyr


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


ymysg y 10 codwr

mwyaf yn y Guardian University Guide 2019


Côd UCAS: C610

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 260 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?


P'un ai ydych am fod yn hyfforddwr chwaraeon yn gweithio gydag unigolion, timau, grwpiau/sefydliadau arbenigol, bod yn athro addysg gorfforol neu'n hyfforddwr personol, bydd ein gradd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddilyn gyrfa mewn chwaraeon.


Mae'r radd hon yn paratoi myfyrwyr gyda'r sgiliau hanfodol i weithio yn y byd chwaraeon fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad. Mae'r rhaglen yn rhoi'r cyfle i fyfywyr gysylltu theori ag ymarfer mewn ystod o leoliadau chwaraeon.

Mae myfyrwyr yn datblygu agwedd gyfannol at y broses hyfforddi  ac yn cael y cyfle i arbenigo o ran eu hyfforddi mewn poblogaeth benodol (plant, pobl yn eu harddegau, oedolion) mewn amrywiaeth o chwaraeon ar draws y sbectrwm perfformiad o chwaraeon lawr gwlad i lefel perfformiad elitaidd. Mae hyn yn cynnwys chwaraeon cyfranogol ochr yn ochr â gweithgareddau iechyd a lles lle mae'n bosibl nad yw rolau hyfforddi wedi'u strwythuro mor ffurfiol. Mae'r cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi chwaraeon cymunedol a menter gymdeithasol yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu profiad a sgiliau galwedigaethol.

Mae'r radd hefyd yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu sgiliau ychwanegol yn maes gwyddor chwaraeon cymhwysol, datblygu chwaraeon a sgiliau addysgeg. Mae Portffolio Datblygu Personol integredig yn galluogi myfyrwyr i wneud y mwyaf o'u dysgu drwy bersonoli eu dysgu eu hunain i gyd-fynd ag uchelgeisiau gyrfaol am y dyfodol.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen: BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon ar gyfer Datblygu Cyfranogiad a Pherfformiad (pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen) côd UCAS: 6C53

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top