GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad

ymarferol

dysgu ymarferol drwy gydol y gradd


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


cysylltiadau cryf

gyda phartneriaid allanol


Côd UCAS: C606

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 ML (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y rhaglen BSc mewn Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad yw diwallu anghenion myfyrwyr sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa ym maes chwaraeon, gweithgarwch corfforol, gwella iechyd y cyhoedd a rhagnodi cymdeithasol. Mae’r rhaglen yn archwilio chwaraeon a gweithgarwch corfforol o safbwynt gwella iechyd a pherfformiad. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eu diddordebau mewn maeth a seicoleg, gan ehangu eu rhagolygon  gyrfaol ar gyfer y dyfodol ac yn gwneud y cyfle hwn yn un unigryw.

 

Yn ystod y rhaglen radd, byddwch yn cael amrywiaeth o brofiadau gwaith sy’n gysylltiedig â gwaith a bydd cyfleoedd ymchwil ar gael i chi. Mae hyn yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn ystod amrywiol o yrfaoedd ar draws maes chwaraeon, ymarfer corff, gweithgarwch corfforol ac iechyd. Yn ogystal, bydd llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i gwblhau TAR er mwyn addysgu neu’n ymgymryd ag astudio ôl-radd.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd pedair blynedd (gyda blwyddyn Sylfaen) BSc (Anrhydedd) Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad UCAS Code: 89C2

 

 

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top