GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Wedi'i gymeradwyo

gan Gyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth


50%

o'r cwrs yw ymweld iechyd/ymarfer nyrsio ysgol


hyblyg

opsiynau astudio modwlar ar gael


Côd UCAS: n/a

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS:

Hyd y Cwrs: 1 Fl (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ymwelydd iechyd neu nyrs ysgol yn nyrs neu fydwraig gymwysedig gyda phrofiad ôl-gofrestru sydd wedi ymgymryd ag addysg a hyfforddiant pellach er mwyn cymhwyso mewn iechyd plant, hybu iechyd, iechyd y cyhoedd ac addysg.

Mae ymwelwyr iechyd a nyrsys ysgol yn chwarae rhan allweddol yn yr amgylchedd iechyd y cyhoedd sy'n prysur datblygu ac mae hyn yn gyfle gwych i'r bobl hynny sydd â'r cymhelliant i ddatblygu gyrfa yn y maes hwn.

Mae'r rhaglen yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ac mae cwblhau yn llwyddiannus yn arwain at gofrestru ar ran 3 o'r gofrestr CNB.

 

Mae'r rhaglen yn cynnwys 50% damcaniaeth a 50% gweithio fel ymwelwyr iechyd nyrs ysgol (Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (SCPHN) gydag Athro Ymarfer a / neu fentor yn goruchwylio.

 

Noder ein bod bellach wedi cau’r proses ceisiadau ar gyfer Medi 2020. Cysylltwch â'r tî, Derbyniadau am ragor o wybodaeth ar gyfer mis Medi 2021. Os ydych yn dymuno gwneud cais, cysylltwch â'r tîm i ofyn am y ffurflenni cais - admissions@glyndwr.ac.uk

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top