GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Technoleg Sain

Technoleg Sain

mynediad 24/7

i stiwdio recordio


1af yn y DU

am gefnogaeth academaidd*


safle proffesiynol

yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: HWP3

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs ymarferol hwn yn eich hyfforddi mewn sain byw sy'n gallu arwain at yrfa gyffrous mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys y theatr, gwyliau cerddoriaeth a radio. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt o reidrwydd yn gerddorion neu berfformwyr ac y mae'n well ganddynt yr heriau o ddefnyddio technoleg i alluogi perfformiad.

*Mae'r cwrs yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yng Nghymru ac yn y pump cyntaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021.

*Mae'r cwrs yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yn y DU ar gyfer cefnogaeth academaidd ac yn gyntaf yng Nghymru am foddhad cyffredinol yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020. 

Mae’r cwrs hwn wedi’i seilio ar eddrych ar dechnolegau cyfredol a datblygol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu sain, a sut y gellir defnyddio'r rhain i greu cerddoriaeth a sain ar gyfer sawl defnydd.  Er mwyn cyflawni hyn mae gennym amrediad o stiwdios a mannau perfformio o ansawdd uchel ar y campws sy'n gweithredu fel catalyddion ar gyfer defnyddio technoleg yn greadigol.

Yn ogystal â'r lle yn y stiwdios, mae'r cwrs hefyd yn defnyddio cyfleusterau'r Ganolfan y Diwydiannau Creadigol i'r eithaf.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Sain (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

 

367 x 83

AVID

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top