GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Hanes cymdeithasol a diwylliannol

Hanes cymdeithasol a diwylliannol

lleoliadau

gwaith ar gael


astudiwch

themau cymdeithasol a diwylliannol pwysig


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: SH19

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

 

Ochr yn ochr ag addysgu rheolaidd yn y dosbarth, mae ymweliadau hefyd â thai gwledig, archifau hanesyddol a safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnig elfen ymarferol gref yn ymwneud â’r radd ac maent yn annog cysylltiad ag ystod eang o ffynonellau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o’ch dewis.

 

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i fod yn amrywiol ac yn bleserus, gyda ffocws ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudio hanesyddol. Mae’r ffocws hwn yn arwain at ystod eang o yrfaoedd. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel athrawon, awduron, dadansoddwyr ariannol, ac aelodau’r proffesiwn cyfreithiol. 

 

 


CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top