GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Hanes cymdeithasol a diwylliannol

Hanes cymdeithasol a diwylliannol

lleoliadau

gwaith ar gael


1af yng Nghymru

am foddhad myfyrwyr*


10 cyntaf

yn y 10 cyntaf yn y DU*


Côd UCAS: SH19

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

*Graddiwyd ein maes pwnc hanes yn gyntaf yng Nghymru ac yn y deg cyntaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021. 

Ochr yn ochr ag addysgu rheolaidd yn y dosbarth, mae ymweliadau hefyd â thai gwledig, archifau hanesyddol a safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnig elfen ymarferol gref yn ymwneud â’r radd ac maent yn annog cysylltiad ag ystod eang o ffynonellau a phrofiadau. Rydym hefyd yn cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o’ch dewis.

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i fod yn amrywiol ac yn bleserus, gyda ffocws ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudio hanesyddol. Mae’r ffocws hwn yn arwain at ystod eang o yrfaoedd. Mae ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio fel athrawon, awduron, dadansoddwyr ariannol, ac aelodau’r proffesiwn cyfreithiol. 

 

 

CWRDD Â'R STAFF


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top