GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol

wedi'i gymeradwyo

gan Ofal Cymdeithasol Cymru


datblygwyd

i gydfynd gyda Chôd Ymarfer Gwaith Cymdeithasol


200 diwrnod

o brofiad gwaith


Côd UCAS: L500

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gweithio mewn gwaith cymdeithasol yn yrfa eithriadol o heriol ond gwerth chweil. Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu, eiriolaeth a gwneud penderfyniadau, ac yn rhoi dealltwriaeth gadarn ichi o ymarfer plant ac oedolion.

Mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru am gymuned dysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS sydd heb cael ei gyhoeddi).

Mae’r radd hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o’r wybodaeth, gwerthoedd a sgiliau sy’n ategu ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol. Mae’n cwmpasu ystod o ystyriaethau cyfreithiol, methodolegol, polisi, ymarfer, gweithdrefnol a damcaniaethol. Mae’r rhain yn cynnwys pwysigrwydd a gwerth gwaith cymdeithasol, ei ddatblygiad mewn cyd-destunau polisi cymdeithasol a’r fframweithiau deddfwriaethol a damcaniaethol y mae’n gweithio ynddynt.

Cewch chi’r cyfle i archwilio gweithio gydag unigolion a grwpiau ac mewn lleoliadau ymarfer amrywiol yn y sectorau statudol a gwirfoddol a'r trydydd sector, er enghraifft gwasanaethau diogelu plant, mabwysiadau a maethu, oedolion ag anableddau dysgu, cyfiawnder ieuenctid, iechyd meddwl, pobl hŷn a chyffuriau ac alcohol. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol gan gynnwysasesu, dulliau ymyrryd, rheoli ac ymchwil gwerthusol. 

Yn ogystal a chael cymhwyster academaidd, byddwch yn gymwys ar ôl graddio i gofrestru gyda phedwar cyngor gofal y DU fel gweithiwr cymdeithasol cymwysedig - sy'n rhagofyniad ar gyfer ymarfer.  

 

Social work accreditation

 

367 x 83


sgwrs nawr
Top