GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol

wedi'i gymeradwyo

gan Ofal Cymdeithasol Cymru, corff proffesiynol gwaith cymdeithasol yng Nghymru


cydradd 1af yng Nghymru

ar gyfer rhagolygion graddedigion*


1af yng Ngymru

am foddhad cyffredinol*


Côd UCAS: L500

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn arwain at gymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol, mae cwrs BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol Glyndŵr Wrecsam wedi'i ddatblygu wrth gydweithio'n glos ag asiantaethau gwaith cymdeithasol yn y sectorau statudol a gwirfoddol, ac unigolion sy'n arbenigwyr drwy brofiad.

Mae'r rhaglen:

  • *mewn maes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yng Nghymru am foddhad cyffredinol, Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020
  • *yn rhan o faes pwnc wedi'i raddio'n gydradd gyntaf yng Nghymru ar gyfer rhagolygon graddedigion, Complete University Guide 2021
  • Yn cynnwys 200 diwrnod o gyfle dysgu ymarferiad dros dair blynedd. Pan ar gyfle dysgu ymarferiad bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio tystiolaeth i ddangos eu cymhwysedd yn gysylltiedig i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Yn cynnwys dysgu academaidd strwythuredig yn cwmpasu datblygiad gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd myfyrwyr, wedi'i fwyhau gan fewnbwn oddi wrth ymarferwyr presennol a'r grŵp ffocws Outside In.
  • Wedi'i gymeradwyo a monitro'n flynyddol gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Fe'i datblygwyd yn ôl y Cod Arferiad Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Gwaith Cymdeithasol
  • â dulliau dysgu sy'n cymryd gwahanol ddulliau dysgu myfyrwyr i ystyriaeth

 

 

Mae'r cwrs hwn yn llawn ar hyn o bryd a bydd ceisiadau ar gyfer cychwyn ym mis Medi 20/21 yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr wrth gefn. 

 

Social work accreditation

 

367 x 83

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top