GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol

wedi'i gymeradwyo

gan Ofal Cymdeithasol Cymru


datblygwyd

i gydfynd gyda Chôd Ymarfer Gwaith Cymdeithasol


200 diwrnod

o brofiad gwaith


Côd UCAS: L500

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gweithio mewn gwaith cymdeithasol yn yrfa eithriadol o heriol ond gwerth chweil. Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu, eiriolaeth a gwneud penderfyniadau, ac yn rhoi dealltwriaeth gadarn ichi o ymarfer plant ac oedolion.

Mae'r cwrs yn gyntaf yng Nghymru am gymuned dysgu (dadansoddiad PGW o ddata NSS sydd heb cael ei gyhoeddi).

Mae’r radd hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o’r wybodaeth, gwerthoedd a sgiliau sy’n ategu ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol. Mae’n cwmpasu ystod o ystyriaethau cyfreithiol, methodolegol, polisi, ymarfer, gweithdrefnol a damcaniaethol. Mae’r rhain yn cynnwys pwysigrwydd a gwerth gwaith cymdeithasol, ei ddatblygiad mewn cyd-destunau polisi cymdeithasol a’r fframweithiau deddfwriaethol a damcaniaethol y mae’n gweithio ynddynt.

Cewch chi’r cyfle i archwilio gweithio gydag unigolion a grwpiau ac mewn lleoliadau ymarfer amrywiol yn y sectorau statudol a gwirfoddol a'r trydydd sector, er enghraifft gwasanaethau diogelu plant, mabwysiadau a maethu, oedolion ag anableddau dysgu, cyfiawnder ieuenctid, iechyd meddwl, pobl hŷn a chyffuriau ac alcohol. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol gan gynnwysasesu, dulliau ymyrryd, rheoli ac ymchwil gwerthusol. 

Yn ogystal a chael cymhwyster academaidd, byddwch yn gymwys ar ôl graddio i gofrestru gyda phedwar cyngor gofal y DU fel gweithiwr cymdeithasol cymwysedig - sy'n rhagofyniad ar gyfer ymarfer.  

 

Social work accreditation

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top