GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol

wedi'i gymeradwyo

gan Ofal Cymdeithasol Cymru, corff proffesiynol gwaith cymdeithasol yng Nghymru


Ymgysylltiad

Mae unigolion â phrofiad o dderbyn gwasanaethau yn ymwneud â holl agweddau'r rhaglen


lleoliadau

200 diwrnod o gyfleodd dysgu ymarferiad, gan gynnwys cyfle dysgu ymarferiad hir mewn lleoliad statudol


Côd UCAS: L500

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn arwain at gymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol, mae cwrs BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol Glyndŵr Wrecsam wedi'i ddatblygu wrth gydweithio'n glos ag asiantaethau gwaith cymdeithasol yn y sectorau statudol a gwirfoddol, ac unigolion sy'n arbenigwyr drwy brofiad.

Mae'r rhaglen:

  • Wedi ei raddio'n gyntaf yng Nghymru am gymuned dysgu yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2019*
  • Yn cynnwys 200 diwrnod o gyfle dysgu ymarferiad dros dair blynedd. Pan ar gyfle dysgu ymarferiad bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio tystiolaeth i ddangos eu cymhwysedd yn gysylltiedig i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Yn cynnwys dysgu academaidd strwythuredig yn cwmpasu datblygiad gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd myfyrwyr, wedi'i fwyhau gan fewnbwn oddi wrth ymarferwyr presennol a'r grŵp ffocws Outside In.
  • Wedi'i gymeradwyo a monitro'n flynyddol gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Fe'i datblygwyd yn ôl y Cod Arferiad Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Gwaith Cymdeithasol
  • â dulliau dysgu sy'n cymryd gwahanol ddulliau dysgu myfyrwyr i ystyriaeth


*dadansoddiad PGW o ddata NSS sydd heb cael ei gyhoeddi

 

Mae'r cwrs hwn yn llawn ar hyn o bryd a bydd ceisiadau ar gyfer cychwyn ym mis Medi 20/21 yn cael eu hystyried ar gyfer y rhestr wrth gefn. 

 

Social work accreditation

 

367 x 83


Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top