Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Gwaith Cymdeithasol

BA (Anrh)
Gwaith Cymdeithasol

Côd UCAS
L500
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae gweithio mewn gwaith cymdeithasol yn yrfa eithriadol o heriol ond gwerth chweil. Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu, eiriolaeth a gwneud penderfyniadau, ac yn rhoi dealltwriaeth gadarn ichi o ymarfer plant ac oedolion.

 

Mae’r radd hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o’r wybodaeth, gwerthoedd a sgiliau sy’n ategu ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol. Mae’n cwmpasu ystod o ystyriaethau cyfreithiol, methodolegol, polisi, ymarfer, gweithdrefnol a damcaniaethol. Mae’r rhain yn cynnwys pwysigrwydd a gwerth gwaith cymdeithasol, ei ddatblygiad mewn cyd-destunau polisi cymdeithasol a’r fframweithiau deddfwriaethol a damcaniaethol y mae’n gweithio ynddynt.

 

Cewch chi’r cyfle i archwilio gweithio gydag unigolion a grwpiau ac mewn lleoliadau ymarfer amrywiol yn y sectorau statudol a gwirfoddol a'r trydydd sector, er enghraifft gwasanaethau diogelu plant, mabwysiadau a maethu, oedolion ag anableddau dysgu, cyfiawnder ieuenctid, iechyd meddwl, pobl hŷn a chyffuriau ac alcohol. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau allweddol gan gynnwysasesu, dulliau ymyrryd, rheoli ac ymchwil gwerthusol. 

Yn ogystal a chael cymhwyster academaidd, byddwch yn gymwys ar ôl graddio i gofrestru gyda phedwar cyngor gofal y DU fel gweithiwr cymdeithasol cymwysedig - sy'n rhagofyniad ar gyfer ymarfer.  

 

Social work accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top