GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Sain Byw

Sain Byw

mynediad 24/7

i stiwdio recordio


lleoliadau

profiad gwaith ar gael


safle proffesiynol

yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: LS19

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Byth ers i gerddoriaeth wedi ei fwyhau dod yn brif ffrwd, mae'r dechnoleg defnyddiwyd ar gyfer perfformiad gan gerddorion wedi dod yn fwyfwy cymhleth. Mae hyn wedi ei gompowndio gan ddefnydd cynyddol o offer digidol sydd wedi ychwanegu haenau o dechnegau technegol sydd wedi codi’r lefel o ymwybyddiaeth sydd angen i weithio'n effeithiol yn y diwydiant. Mae hyn wedi creu llawer o gyfleoedd i raddedigion yn y maes yma.

Bydd myfyrwyr yn:

  • datblygu gwybodaeth fanwl a sgiliau ymarferol i ddylunio a gweithredu systemau sain broffesiynol mewn ystod o sefyllfaoedd digwyddiad byw, o glybiau bach i wyliau
  • cael cyfleoedd i ddatblygu ei CV a phrofiad yng ngwyl Focus Wales, wedi ei westeia'n rhannol gan ein Canolfan Diwydiannau Creadigol ac yn darlledu'r perfformwyr ar ein Sianel YouTube ein hunan, Glyndŵr TV.

 

Cewch hefyd ddewis astudio'r cwrs yma gyda blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Sain Byw (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) cod UCAS: LSFY.

 


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top