Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

BEng (Anrh)
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

Côd UCAS: HH36

BL Mynediad: 2018 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd mewn peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd.

  

I fyfyrwyr sydd eisiau bod ar flaen y gad o ran datrysiadau cost-effeithiol a pheirianneg newydd a fydd yn helpu i foddhau’r angen am ynni adnewyddadwy, efallai mae’r radd hon yw’r cam nesaf i chi. 

 

Wedi’i ddatblygu gan staff ymchwil-weithredol gyda phrofiad proffesiynol ac academaidd cry, mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddarparu myfyrwyr gyda’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda a datblygu technolegau arloesol mewn amryw o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Adeiladu a llawer mwy.

 

Mae astudiaethau achos a theithiau maes niferus trwy gydol y cwrs yn rhoi cyd-destun y byd go iawn i’r cwrs. Mae ymweliadau’r gorffennol wedi cynnwys teithiau i’r Mynydd Trydan (cynllun hydro), y Ganolfan Amlenni Adeiladu Cynaliadwy (SBEC), Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), canolfannau gweithgynhyrchu/ymchwil ffotofoltäig a gweithfeydd gwynt, solar, hydro a biomas.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: HH3P 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd â'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top