GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy*

Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy*

cefnogaeth

gan ganolfan cefnogaeth mathemateg


mynediad

i becynnau meddalwedd o safon diwydiant


ymweliadau

i gwmniau a ffatrioedd lleol


Côd UCAS: HH36

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd mewn peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd.

  

I fyfyrwyr sydd eisiau bod ar flaen y gad o ran datrysiadau cost-effeithiol a pheirianneg newydd a fydd yn helpu i foddhau’r angen am ynni adnewyddadwy, efallai mae’r radd hon yw’r cam nesaf i chi. 

 

Wedi’i ddatblygu gan staff gweithredol ym maes ymchwil sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cryf, mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda thechnolegau arloesol ac yn eu datblygu mewn amryw o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Adeiladu a llawer mwy.

 

Mae nifer o astudiaethau achos a theithiau maes trwy gydol y cwrs yn rhoi cyd-destun byd go iawn i’r cwrs. Mae ymweliadau’r gorffennol wedi cynnwys teithiau i Fynydd Gwefru (cynllun hydro), y Ganolfan Amlenni Adeiladu Cynaliadwy (SBEC), Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), canolfannau gweithgynhyrchu/ymchwil ffotofoltäig a gweithfeydd gwynt, solar, hydro a biomas.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: HH3P

*Yn amodol ar ail-achredu 

 

367 x 83 ‌

engineering-council-accredited-degree-logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top