Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

BEng (Anrh)
Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

cefnogaeth

gan ganolfan cefnogaeth mathemateg


mynediad

i becynnau meddalwedd o safon diwydiant


ymweliadau

i gwmniau a ffatrioedd lleol


Côd UCAS: HH36

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Mae ein gradd mewn peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd.

  

I fyfyrwyr sydd eisiau bod ar flaen y gad o ran datrysiadau cost-effeithiol a pheirianneg newydd a fydd yn helpu i foddhau’r angen am ynni adnewyddadwy, efallai mae’r radd hon yw’r cam nesaf i chi. 

 

Wedi’i ddatblygu gan staff gweithredol ym maes ymchwil sydd â phrofiad proffesiynol ac academaidd cryf, mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddarparu'r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd, gan weithio gyda thechnolegau arloesol ac yn eu datblygu mewn amryw o sectorau, gan gynnwys ynni adnewyddadwy, technoleg gynaliadwy, Peirianneg Drydanol, Peirianneg Fecanyddol, Adeiladu a llawer mwy.

 

Mae nifer o astudiaethau achos a theithiau maes trwy gydol y cwrs yn rhoi cyd-destun byd go iawn i’r cwrs. Mae ymweliadau’r gorffennol wedi cynnwys teithiau i Fynydd Gwefru (cynllun hydro), y Ganolfan Amlenni Adeiladu Cynaliadwy (SBEC), Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), canolfannau gweithgynhyrchu/ymchwil ffotofoltäig a gweithfeydd gwynt, solar, hydro a biomas.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: HH3P

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top