GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

achrededig

gan Ffederasiwn Therapyddion Cyfannol


profiad ymarferol

yng nghlinig y campws


mentrwch

gyda sgiliau ar gyfer sefydlu busnes


Côd UCAS: 12MG

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bu ymgyrch yn ddiweddar at ddefnyddio meddygaeth gyflenwol mewn mewn rheoli anafiadau sydd â chyfnod penodol. Bydd y radd Adsefydlu a Rheoli Anafiadau hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth ichi fydd yn eich galluogi i atal, asesu ac adsefydlu cyflyrau a chanddynt gyfnod penodol a chronig mewn nifer o sectorau gwahanol gan gynnwys chwaraeon.

 

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferwyr cydnabyddedig mewn nifer o feysydd gan gynnwys tylino chwaraeon, strapiau a thapio a uwchsain. Wedi'i seilio'n sylweddol ar dull gweithredu dysgu seiliedig ar bydd y llwybr astudio hwn yn eich diddori a'ch herio fel ymarferwr. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o fecaneg anafiadau ac athroniaeth protocolau trin, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o dull cyfannol o ofal, ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig,

 

Bydd ein Clinig Gofal Iechyd Cyflenwol yn rhoi cyfleoedd byd go-iawn i'ch galluogi i arsylwi ac ymarfer ar gleision sydd ag anafiadau acíwt a chronig. Yn ogystal â hyn bydd ein cyfleusterau chwaraeon a'n cysylltiadau iechyd a chwaraeon yn rhoi profiad ichi o ran asesu, trin ac adsefydlu rheoli anafiadau sydd â chyfnod penodol a chronig. 

 

Mae'r radd hon yn cael ei hachredu gan Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

367 x 83


Top