Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

BSc (Anrh)
Adsefydlu a Rheoli Anafiadau

Côd UCAS
12MG
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
5 ML (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Bu ymgyrch yn ddiweddar at ddefnyddio meddygaeth gyflenwol mewn mewn rheoli anafiadau sydd â chyfnod penodol. Bydd y radd Adsefydlu a Rheoli Anafiadau hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth ichi fydd yn eich galluogi i atal, asesu ac adsefydlu cyflyrau a chanddynt gyfnod penodol a chronig mewn nifer o sectorau gwahanol gan gynnwys chwaraeon.

 

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferwyr cydnabyddedig mewn nifer o feysydd gan gynnwys tylino chwaraeon, strapiau a thapio, uwchsain, ac aciwbigo. Wedi'i seilio'n sylweddol ar dull gweithredu dysgu seiliedig ar bydd y llwybr astudio hwn yn eich diddori a'ch herio fel ymarferwr. Yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o fecaneg anafiadau ac athroniaeth protocolau trin, byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth o dull cyfannol o ofal, ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a sgiliau therapiwtig,

 

Bydd ein Clinig Gofal Iechyd Cyflenwol yn rhoi cyfleoedd byd go-iawn i'ch galluogi i arsylwi ac ymarfer ar gleision sydd ag anafiadau acíwt a chronig. Yn ogystal â hyn bydd ein cyfleusterau chwaraeon a'n cysylltiadau iechyd a chwaraeon yn rhoi profiad ichi o ran asesu, trin ac adsefydlu rheoli anafiadau sydd â chyfnod penodol a chronig. 

 

Mae'r radd hon yn cael ei hachredu gan Ffederasiwn y Therapyddion Cyfannol (FHT).

 

367 x 83

rise of 24 places
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top