GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo

BA (Anrh) Cynhyrchu Radio

Cynhyrchu Radio

mynediad 24/7

i stiwdio cynhyrchu


cyfleoedd

i wneud profiad gwaith yn y diwydiant


safle gwych

yn y Ganolfan Diwyddiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: G3B6

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs yma?

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Cynhyrchu Radio yma mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr diwydiant blaengar a chynhyrchwyr radio proffesiynol.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd sy’n berthnasol i gynhyrchu radio, yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad yr orsaf radio FM a’r cyfleusterau cynhyrchu, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa. 

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cynhyrchu radio, Newyddiaduraeth, Busnes y Cyfryngau, a sgiliau Darlledu a Chyflwyno.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o orsaf radio gymunedol y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r dulliau ac arddulliau amrywiol o gynhyrchu sioeau radio mewn ystod eclectig o genres. Cafodd ei gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.  

 

Yn ogystal â’r stiwdio radio, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cynhyrchu Radio (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) . Côd UCAS:G3B7

 

 

367 x 83

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top