Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Cynhyrchu Radio

BA (Anrh)
Cynhyrchu Radio

mynediad 24/7

i stiwdio cynhyrchu


cyfleoedd

i wneud profiad gwaith yn y diwydiant


safle gwych

yn y Ganolfan Diwyddiannau Creadigol, cartref BBC Cymru


Côd UCAS: G3B6

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs yma?

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Cynhyrchu Radio yma mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr diwydiant blaengar a chynhyrchwyr radio proffesiynol.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd sy’n berthnasol i gynhyrchu radio, yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad yr orsaf radio FM a’r cyfleusterau cynhyrchu, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa. 

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cynhyrchu radio, Newyddiaduraeth, Busnes y Cyfryngau, a sgiliau Darlledu a Chyflwyno.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o orsaf radio gymunedol y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r dulliau ac arddulliau amrywiol o gynhyrchu sioeau radio mewn ystod eclectig o genres. Cafodd ei gynllunio i addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.  

 

Yn ogystal â’r stiwdio radio, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Cynhyrchu Radio (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) . Côd UCAS:G3B7

 

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top