Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Seicoleg

BA (Anrh)
Seicoleg

achrededig

gan y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig


trydydd

yng Nghymru am foddhad myfyrwyr (Complete Uni Guide 2019)


mynediad

i gyfleusterau cyfoes


Côd UCAS: C800

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg  – a achredir gan Gymdeithas Seicoleg Prydain (BPS) – yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

 

Fel myfyriwr seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd gennych fynediad i ystod amrywiol o gyfleusterau gan gynnwys ein labordy seicometrig, efelychydd hedfan, labordy perfformiad chwaraeon uwch-dechnoleg, ciwbiclau arbrofol a labordy efelychu.


Ar y radd ymarferol hon byddwch yn darganfod y wyddoniaeth ddiddorol tu ôl i sut mae pobl yn meddwl, yn gweithredu, yn ymateb ac yn rhyngweithio.


Drwy’r cwrs cyfan byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o ryngweithio cymdeithasol, datblygiad yr unigolyn a’r ffordd y mae’r ymennydd yn dehongli’r wybodaeth yr ydym yn delio â hi o ddydd i ddydd.


Caiff natur wyddonol seicoleg ei phwysleisio trwy gydol y cwrs, gyda modiwlau penodol yn ymwneud â: seicoleg gymdeithasol, seicoleg ddatblygiadol, gwahaniaethau unigol, seicoleg wybyddol, a seicobioleg. Byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac ystadegol drwy sesiynau ymarferol rheolaidd yn y labordy ac yn rhan olaf y cwrs byddwch yn cwblhau prosiect sylweddol ar bwnc o’ch dewis.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc Seicoleg (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 1C47 

 

Psychology accreditation

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top