GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Prosbectws 2020

Prosbectws Israddedigion 2020

Rydym yn falch iawn o fedru lansio Prosbectws Israddedigion 2020. Mae ein prosbectws i israddedigion yn cynnwys manylion am ein holl gyrsiau ar gyfer mynediad yn 2020, yn ogystal â gwybodaeth am ein cyfleusterau, cefnogaeth, a bywyd myfyrwyr. 

“Ein nod erioed fu dangos yn eglur beth yw ein cyfleusterau drwy ddelweddau deinamig, er mwyn i ddarpar-fyfyrwyr fedru gweld union beth sydd gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i’w gynnig," Kirsty Rollings, rheolwr marchnata.

"Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn adlewyrchu llais myfyrwyr yn y prosbectws, drwy astudiaethau achos, a thrwy gysoni gyda’n tudalen Instagram ble clywn gan ein #WGUInsiders."

Gofyn am brosbectwsHannah Quote

“Rydw i’n mwynhau fy nghwrs yn fawr iawn ac yn teimlo’r un mor gyffrous am fy arddangosfa diwedd blwyddyn. Yn sicr mae fy nghwrs wedi gwneud imi sylweddoli mai artist ydw i."

Hannah Doran, 3ydd blwyddyn, BA (Anrh) Celfyddyd Gain, yn ymddangos ar ein clawr prosbectws.

Ali Quote

“Mae’n wych gallu gweithio ochr yn ochr ag academyddion sydd yn arbenigwyr yn eu maes a helpu i ddatblygu rhai o’r datrysiadau allweddol i heriau mawr byd-eang.”

- Ahmed Ali, MSc Peirianneg Fecanyddol, yn ymddangos ar ein clawr prosbectws

Simona Quote

"Mae’r awyrgylch yma yn gyfeillgar ac mae pawb yn tynnu ‘mlaen. Rydw i’n hoffi’r annibyniaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael gan ddarlithwyr.”

- Simona Petrova, 2il flwyddyn, BSc (Anrh) Rheoli Technoleg Ariannol, yn ymddangos ar ein clawr prosbectws.

Gofyn am brosbectws
Top