Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Sain a Fideo Proffesiynol

BSC (Anrh)
Sain a Fideo Proffesiynol

Côd UCAS
G3B4
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Côd y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Sain a Fideo Proffesiynol yma mewn cydweithrediad agos â’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiant blaengar.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd, yn berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn ogystal â dylunio sain ar gyfer gosodweithiau, ac yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y stiwdio deledu a’r cyfleuster cynhyrchu sain o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa.  

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o stiwdio deledu a recordio sain y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r broses o wneud ffilmiau camera unigol ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau clyweledol. Ei nod yw addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.   

 

Yn ogystal â’r stiwdio deledu, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 


Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:G3B4

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top