GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSC (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol

Sain a Fideo Proffesiynol

mynediad 24/7

i stiwdio recordio


cyfleoedd

profiad gwaith


arbenigwyr

cwrs wedi ei ddatblygu gan arbenigwyr diwydiant


Côd UCAS: G3B4

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Dysgwch a gweithiwch mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygwyd y cwrs Sain a Fideo Proffesiynol yma mewn cydweithrediad agos â’r BBC, Skillset ac arbenigwyr diwydiant blaengar.

 

Mae’r cwrs, sy’n canolbwyntio ar archwilio technolegau cyfredol a newydd, yn berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol, yn ogystal â dylunio sain ar gyfer gosodweithiau, ac yn wahanol i lawer gan fod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y stiwdio deledu a’r cyfleuster cynhyrchu sain o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr tu hwnt i’r ddarlithfa.  

 

Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol mewn ystod o sgiliau ym meysydd cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

 

Mae’r cwrs wedi’i ganoli o amgylch y defnydd o stiwdio deledu a recordio sain y brifysgol lle mae myfyrwyr yn archwilio’r broses o wneud ffilmiau camera unigol ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau clyweledol. Ei nod yw addysgu a datblygu sgiliau mewn gwahanol ddisgyblaethau ac mae’n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.   

 

Yn ogystal â’r stiwdio deledu, mae’r cwrs wedi ei greu o gwmpas y defnydd ymarferol o Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol a’i hystod eang o gyfleusterau. Mae’r ganolfan yn gartref i  BBC Cymru Wales yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

 


Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs yma fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Côd UCAS:G3B4

 

367 x 83


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top