Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gofal Iechyd Sylfaenol </br>
(Atodol)

BSc (Anrh)
Gofal Iechyd Sylfaenol
(Atodol)

cwrs atodol

un flwyddyn


lleoliad

mewn meddygaeth teulu


cyllid

ar gael gan Lywodraeth Cymru i nyrsys sy'n gweithio yn y gymuned


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 240

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae hon yn rhaglen arloesol newydd a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol. Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr. Mae'r cwrs hwn yn gyfoes ac mae ganddi ffocws ar wasanaeth gan fod ganddi gynnwys  a chymwyseddau damcaniaethol sydd wedi cael eu llunio mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, Meddygon Teulu a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r cwrs hwn yn arbennig o ddefnyddiol i nyrsys meddygfeydd, nyrsys cymunedol a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig a gyflogir mewn lleoliad gofal sylfaenol.

 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored pgw

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top