Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Gofal Iechyd Sylfaenol </br>
(Atodol)

BSc (Anrh)
Gofal Iechyd Sylfaenol
(Atodol)

Côd UCAS
N/A
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
240
Hyd y Cwrs
2 FL (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Mae hon yn rhaglen arloesol newydd a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol. Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr. Mae'r cwrs hwn yn gyfoes ac mae ganddi ffocws ar wasanaeth gan fod ganddi gynnwys  a chymwyseddau damcaniaethol sydd wedi cael eu llunio mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, Meddygon Teulu a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r cwrs hwn yn arbennig o ddefnyddiol i nyrsys meddygfeydd, nyrsys cymunedol a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig a gyflogir mewn lleoliad gofal sylfaenol.

 

367 x 83

rise of 24 places
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top