GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Gofal Iechyd Sylfaenol
(Atodol)

Gofal Iechyd Sylfaenol </br>
(Atodol)

cwrs atodol

un flwyddyn


lleoliad

mewn meddygaeth teulu


cyllid

ar gael gan Lywodraeth Cymru i nyrsys sy'n gweithio yn y gymuned


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 240

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae hon yn rhaglen arloesol newydd a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol. Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr. Mae'r cwrs hwn yn gyfoes ac mae ganddi ffocws ar wasanaeth gan fod ganddi gynnwys  a chymwyseddau damcaniaethol sydd wedi cael eu llunio mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, Meddygon Teulu a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r cwrs hwn yn arbennig o ddefnyddiol i nyrsys meddygfeydd, nyrsys cymunedol a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig a gyflogir mewn lleoliad gofal sylfaenol.

 

367 x 83

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top