GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Gofal Iechyd Sylfaenol
(Atodol)

Gofal Iechyd Sylfaenol </br>
(Atodol)

cwrs atodol

un flwyddyn


lleoliad

mewn meddygaeth teulu


cyllid

ar gael gan Lywodraeth Cymru i nyrsys sy'n gweithio yn y gymuned


Côd UCAS: N/A

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 240

Hyd y Cwrs: 2 FL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae hon yn rhaglen arloesol newydd a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd a gyflogir mewn gofal iechyd sylfaenol. Gellir gwneud y cwrs ar lefel gradd israddedig neu lefel gradd Meistr. Mae'r cwrs hwn yn gyfoes ac mae ganddi ffocws ar wasanaeth gan fod ganddi gynnwys  a chymwyseddau damcaniaethol sydd wedi cael eu llunio mewn partneriaeth ag ymarferwyr gofal sylfaenol, Meddygon Teulu a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r cwrs hwn yn arbennig o ddefnyddiol i nyrsys meddygfeydd, nyrsys cymunedol a gweithwyr gofal iechyd cysylltiedig a gyflogir mewn lleoliad gofal sylfaenol.

 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top