GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC

Addysg Gynradd gyda SAC

Côd UCAS: X123

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 96-104

Hyd y Cwrs: 3 BL (LLA)

Cod y Sefydliad: S64

Lleoliad: Wrecsam

Cydnabyddir Prifysgol y Santes Fair, Twickenham fel darparwr hyfforddiant o'r ansawdd uchaf ar gyfer athrawon cynradd yn y wlad ac mae eu cyrsiau addysg gychwynnol wedi'u barnu’n ‘rhagorol’ gan Ofsted. Mae'r brifysgol wedi breinio'r rhaglen lwyddiannus hon i alluogi myfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam hanes hir o hyfforddiant cychwynnol i athrawon ac mae ganddi gysylltiadau agos â llawer o ysgolion cynradd blaenllaw yn ardal Wrecsam ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Byddwch yn treulio o leiaf chwe wythnos yn yr ysgol bob blwyddyn lle byddwch yn symud ymlaen o addysgu grwpiau bach i ddosbarthiadau cyfan.

Bydd eich profiad yn yr ysgol gyda Chyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2. Trefnir lleoliadau gan ein huned dysgu lleoliadau i sicrhau eich bod yn derbyn y lefel briodol o gymorth. 

Byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm angerddol a gofalgar o diwtoriaid profiadol sy'n ymgyrraedd am ragoriaeth yn theori ac ymarfer yr addysgu. Drwy astudio gyda ni, bydd adnoddau a systemau cefnogi gwych ar gael i chi drwy gydol eich gradd.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top