GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol

Plismona Proffesiynol

trwyddedig

gan y Coleg Plismona


datblygwch

gwybodaeth a sgiliau i weithio yn yr heddlu


siaradwyr

o asiantaethau'n darparu neu'n ymgysylltu a phlismona a chyfiawnder troseddol


Côd UCAS: 243H

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4-6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn dilyn y gofyniad gan Y Coleg Plismona, bydd rhaid i holl swyddogion heddlu newydd gael gradd cymeradwy mewn plismona erbyn 2020.

Mae plismona yn Lloegr a Cymru yn weithgaredd cymhleth sy'n nodweddiadol am yr angen i ystyried yn ofalus sut dylai cyfriath, gwerthoedd, polisi cymdeithasol a blaenoriaethau cfyundrefnol cael eu dehongli a'u cymhwyso. Wrth i heddluoedd Lloegr a Chymru geisio addasu i gwrdd galwadau'r 21ain ganrif, darganfyddwch radd drwyadl wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Bydd y cwrs yma yn:

  • cyfuno dysgu seiliedig ar senario yn efelychu sefyllfaoedd plismona gyda darlithoedd a seminarau wedi'u dysgu gan staff academaidd profiadol a swyddogion heddlu profiadol wedi ymddeol
  • cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth academaidd a sgiliau mewn plismona
  • annog a chefnogi myfyrwyr i ddod yn Gwnstabl

 

Bydd Myfyrwyr:

  • yn datblygu gwybodaeth o'r system cyfiawnder troseddol ehangach
  • yn arddangos sgiliau uwch mewn delio'n effeithiol a sensitif gydag aelodau'r cyhoedd ar waith sy'n seiliedig ar Gwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu gyda gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a oruchwylir gan staff academaidd a swyddogion heddlu profiadol.
  • wrth gwblhau'r cwrs, gyda'r wybodaeth gyfreithiol a phlismona angenrheidiol a'r sgiliau craidd trosglwyddadwy i gwrdd â gofynion gweithredol y gwasanaeth heddlu

 

 367 x 83

 

 


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top