GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol

Plismona Proffesiynol

1af yng Nghymru

ar gyfer boddhad cyffredinol*


trwyddedig

gan y Coleg Plismona


siaradwyr

o asiantaethau'n darparu neu'n ymgysylltu a phlismona a chyfiawnder troseddol


Côd UCAS: 243H

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4-6 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn dilyn y gofyniad gan Y Coleg Plismona, bydd rhaid i holl swyddogion heddlu newydd gael gradd cymeradwy mewn plismona erbyn 2020.

Mae plismona yn Lloegr a Cymru yn weithgaredd cymhleth sy'n nodweddiadol am yr angen i ystyried yn ofalus sut dylai cyfriath, gwerthoedd, polisi cymdeithasol a blaenoriaethau cfyundrefnol cael eu dehongli a'u cymhwyso. Wrth i heddluoedd Lloegr a Chymru geisio addasu i gwrdd galwadau'r 21ain ganrif, darganfyddwch radd drwyadl wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru.

Bydd y cwrs yma yn:

  • cyfuno dysgu seiliedig ar senario yn efelychu sefyllfaoedd plismona gyda darlithoedd a seminarau wedi'u dysgu gan staff academaidd profiadol a swyddogion heddlu profiadol wedi ymddeol
  • cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth academaidd a sgiliau mewn plismona
  • annog a chefnogi myfyrwyr i ddod yn Gwnstabl

 

Bydd Myfyrwyr:

  • astudio ar gwrs mewn maes pwnc a raddiwyd 1af yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020
  • yn datblygu gwybodaeth o'r system cyfiawnder troseddol ehangach
  • yn arddangos sgiliau uwch mewn delio'n effeithiol a sensitif gydag aelodau'r cyhoedd ar waith sy'n seiliedig ar Gwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu gyda gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a oruchwylir gan staff academaidd a swyddogion heddlu profiadol
  • wrth gwblhau'r cwrs, gyda'r wybodaeth gyfreithiol a phlismona angenrheidiol a'r sgiliau craidd trosglwyddadwy i gwrdd â gofynion gweithredol y gwasanaeth heddlu
  • cymryd rhan yn ein hymarfer hyfforddi amser real blynyddol:

 

 367 x 83

 

 

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top