Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Therapi<br/> Galwedigaethol

BSc (Anrh)
Therapi
Galwedigaethol

achrededig

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 


amrywiaeth

o leoliadau ymarfer ar gael


aelodaeth

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol i bob myfyriwr


Côd UCAS: B930

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein rhaglen Therapi Galwedigaethol boblogaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn cyffrous ac amrywiol.

 

Mae’r tîm o diwtoriaid i gyd yn glinigwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol, â llawer ohonynt yn dal mewn swyddi clinigol ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau academaidd ac ymchwil.

 

Beth am ddod draw i'n diwrnod pwnc nesaf i gael mwy o wybodaeth am y cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol (COT) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

 

royal college of occupational therapists 

367 x 83

rise of 24 places

CWRDD Â'R STAFF


Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Top