Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Therapi<br/> Galwedigaethol

BSc (Anrh)
Therapi
Galwedigaethol

Côd UCAS
B930
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein rhaglen Therapi Galwedigaethol boblogaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn cyffrous ac amrywiol.

 

Mae’r tîm o diwtoriaid i gyd yn glinigwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol, â llawer ohonynt yn dal mewn swyddi clinigol ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau academaidd ac ymchwil.

 

Beth am ddod draw i'n diwrnod pwnc nesaf i gael mwy o wybodaeth am y cwrs.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol (COT) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

occupational therapy accreditation

 

 

367 x 83

rise of 24 places
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top