GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

achrededig

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 


2il yn y DU

ar gyfer boddhad myfyrwyr*


aelodaeth

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol i bob myfyriwr


Côd UCAS: B930

BL Mynediad: 2022

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein rhaglen Therapi Galwedigaethol boblogaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn cyffrous ac amrywiol.

*Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol Complete University Guide 2022.

Mae’r tîm o diwtoriaid i gyd yn glinigwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol, â llawer ohonynt yn dal mewn swyddi clinigol ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau academaidd ac ymchwil.

 

Am flas o astudio therapi galwedigaethol, beth am gwblhau ein cwrs byr Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant? Neu dewch am sgwrs gyda’n darlithwyr yn un o’n sesiynau glaw heibio rhithwir.

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol (COT) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2021 bellach wedi cau. Rydym rwan yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cwrs rhan-amser sy'n cychwyn ym mis Ionawr 2022 a dylid gwneud cais uniongyrchol.

  

367 x 83

Royal-College-of-Occupational-Therapists-Logo
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top