GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Therapi Galwedigaethol

achrededig

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol 


3ydd yn y DU

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


aelodaeth

Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol i bob myfyriwr


Côd UCAS: B930

BL Mynediad: 2020 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA) 4 BL (RhA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein rhaglen Therapi Galwedigaethol boblogaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn cyffrous ac amrywiol.

 

Mae’r tîm o diwtoriaid i gyd yn glinigwyr profiadol o gefndiroedd amrywiol, â llawer ohonynt yn dal mewn swyddi clinigol ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau academaidd ac ymchwil.

 

Am flas o astudio therapi galwedigaethol, beth am gwblhau ein cwrs byr Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant?

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol (COT) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2020 bellach wedi cau. Gwnewch gais am fynediad yn 2021 pan fydd ceisiadau'n ailagor.

  

367 x 83

Royal-College-of-Occupational-Therapists-Logo

Clirio
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top