GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Nyrsio Oedolion

Lleoliadau

Amrywiaeth o leoliadau dysgu ymarfer mewn Ymddiriedolaethau GIG a'r sectorau preifat ac Annibynnol.

 

 


tiwtor

personol


1af yn y DU

ar gyfer boddhad cyffredinol*


Côd UCAS: GM1Q

BL Mynediad: 2022

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil yn gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

*Dyfarnwyd y cwrs yn 1af o brifysgolion y DU yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021 yn y maes pwnc Nyrsio Oedolion CAH3 ar gyfer addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academig, trefniant a rheolaeth, adnoddau dysgu, cymuned dysgu, llais myfyriwr, a boddhad cyffredinol. 

*Mae'r cwrs hwn mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yng Nghymru a 3ydd yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cerddoriath, Complete University Guide 2022.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'rcyfarwyddyd a gynigir i fyfyrwyr gyda'n ymagwedd drws agored. Trwy gydol eich astudiaethau bydd gennych diwtor personol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan addysgwr/mentor ymarferydd tra byddwch chi'n gweithio mewn lleoliad clinigol.

 

 

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2021 bellach wedi cau. Gwnewch gais am fynediad yn 2022 pan fydd ceisiadau'n ailagor. 

 

367 x 83

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top