Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Nyrsio Oedolion

BN (Anrh)
Nyrsio Oedolion

amrywiaeth

o leoliadau ymarfer clinigol


ystod eang

o ddulliau dysgu


boddhad

o ofalu am unigolion


Côd UCAS: GM1Q

BL Mynediad: 2019

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil yn gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

 

Nyrsio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam oedd ar frig y DU am fodlonrwydd myfyrwyr  (Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2017).  Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'rcyfarwyddyd a gynigir i fyfyrwyr gyda'n ymagwedd drws agored. Trwy gydol eich astudiaethau bydd gennych diwtor personol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan addysgwr/mentor ymarferydd tra byddwch chi'n gweithio mewn lleoliad clinigol.

 

Mae'r rhaglen nyrsio cyn cofrestru hon yn cael ei chyflwyno gan ystod o ddarlithwyr nyrsio medrus iawn a chanddynt gefndiroedd clinigol ac academaidd helaeth. Mae campws Glyndwr Wrecsam, lle mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn fach a chyfeillgar ac mae'n rhoi'r cyfle i gymysgu gyda myfyrwyr eraill sy'n astudio cyrsiau tebyg megis therapi galwedigaethol, therapi cyflenwol a gwaith cymdeithasol.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Diwrnodau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Diwrnodau pwnc a diwrnodau blasu

Diwrnodau Blasu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Diwrnod Agored y Brifysgolonline prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top