Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Nyrsio Oedolion

BN (Anrh)
Nyrsio Oedolion

Côd UCAS
GM1Q
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
112
Hyd y Cwrs
3 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais
Trwy UCAS

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil yn gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

 

Nyrsio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam oedd ar frig y DU am fodlonrwydd myfyrwyr  (Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2017).  Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'rcyfarwyddyd a gynigir i fyfyrwyr gyda'n ymagwedd drws agored. Trwy gydol eich astudiaethau bydd gennych diwtor personol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan addysgwr/mentor ymarferydd tra byddwch chi'n gweithio mewn lleoliad clinigol.

 

Mae'r rhaglen nyrsio cyn cofrestru hon yn cael ei chyflwyno gan ystod o ddarlithwyr nyrsio medrus iawn a chanddynt gefndiroedd clinigol ac academaidd helaeth. Mae campws Glyndwr Wrecsam, lle mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn fach a chyfeillgar ac mae'n rhoi'r cyfle i gymysgu gyda myfyrwyr eraill sy'n astudio cyrsiau tebyg megis therapi galwedigaethol, therapi cyflenwol a gwaith cymdeithasol.

 

367 x 83

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top