GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Nyrsio Oedolion

amrywiaeth

o leoliadau ymarfer clinigol


1af yn y du

ar gyfer rhagolygon graddedigion*


Yn y 10 cyntaf

yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr*


Côd UCAS: GM1Q

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae nyrsio yn broffesiwn gwerth chweil yn gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi a'ch arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddod yn fyfyriwr graddedig ac yn nyrs oedolion ar gofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

 

Nyrsio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam oedd ar frig y DU am fodlonrwydd myfyrwyr  (Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2017).  Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a'rcyfarwyddyd a gynigir i fyfyrwyr gyda'n ymagwedd drws agored. Trwy gydol eich astudiaethau bydd gennych diwtor personol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich arwain yn eich datblygiad personol a phroffesiynol. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi gan addysgwr/mentor ymarferydd tra byddwch chi'n gweithio mewn lleoliad clinigol.

 

Mae'r rhaglen nyrsio cyn cofrestru hon yn cael ei chyflwyno gan ystod o ddarlithwyr nyrsio medrus iawn a chanddynt gefndiroedd clinigol ac academaidd helaeth. Mae campws Glyndwr Wrecsam, lle mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno yn fach a chyfeillgar ac mae'n rhoi'r cyfle i gymysgu gyda myfyrwyr eraill sy'n astudio cyrsiau tebyg megis therapi galwedigaethol, therapi cyflenwol a gwaith cymdeithasol.

 

367 x 83


Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top