GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BSc (Anrh) Technoleg
Cerddoriaeth

Technoleg<br/> Cerddoriaeth

mynediad 24/7

i stwidio recordio


1af yn y DU

am  gefnogaeth academaidd*


safle gwych

yng Nghanolfan Diwydiannau Creadigol, cartref BBC Cymru a Calon FM


Côd UCAS: J931

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae defnydd ymarferol o stiwdio recordio 24/7 y Brifysgol wrth wraidd y cwrs hwn sy’n eich galluogi i gwblhau eich cynhyrchiad proffesiynol eich hun.

*Mae'r cwrs yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yng Nghymru ac yn y pump cyntaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2021.

*Mae'r cwrs yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yn y DU ar gyfer cefnogaeth academaidd ac yn gyntaf yng Nghymru ar gyfer boddhad gydag addysgu (dadansoddiad PGW o ddata Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2020 heb ei gyhoeddi).

Mae'r cwrs technoleg cerddoriaeth hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr a allai fod o gefndir perfformio ac sy'n dymuno datblygu eu set sgiliau drwy gaffael lefel uchel o werthfawrogiad technegol fel modd o gynyddu eu potensial gyrfaol a phroffesiynol.

 

Mae’n ymdrin ag ystod o dechnolegau ac yn cynnwys datblygu eich portffolio eich hun o ddarnau cynhyrchu a chael mynediad i lawer o’r lleoliadau cerdd yn y cyffiniau.

Mae'r cwrs, sydd wedi'i seilio ar ddefnydd ymarferol o stiwdios sain arloesol y Brifysgol ac sy'n defnyddio’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli yn y Ganolfan y Diwydiannau Creadigol, yn edrych ar dechnolegau cyfredol a datblygol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu sain, a sut y gellir defnyddio'r rhain i greu cerddoriaeth a sain ar gyfer sawl defnydd.

 

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel blwyddyn sylfaen BSc (Anrh) Technoleg Cerddoriaeth (4 blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

 

367 x 83

AVID

Profi Cyn Gwneud Cais!

Ansicr ynglŷn â chychwyn gradd isradd? Gwyddom mai cam mawr yw astudio llawn amser, felly beth am roi cynnig ar ein cyrsiau byr a dosbarthiadau nos? Maent wedi'u teilwra i'ch helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol rydych eu hangen i symud ymlaen â gyrfa'ch breuddwydion. 

Profi rŵan
Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top