GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

BA (Anrh) Marchnata

Marchnata

achrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Diploma CMI

mewn arweinyddiaeth a rheolaeth


Côd UCAS: 350T

BL Mynediad: 2021

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

 

Sut a pham yr ydym yn dewis y pethau yr ydym yn eu prynu? Beth sy'n dylanwadu ar bobl? Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn ymddygiad pobl a sut y gall yr wybodaeth hon ddylanwadu ar ymddygiad trwy farchnata, bydd ein gradd yn rhoi'r gallu ichi wneud gyrfa o hyn.

 

Mae ein gradd marchnata yn edrych ar y meddwl gwyddonol diweddaraf gan gynnwys ymddygiad defnyddwyr, gwneud penderfyniadau a hysbysebu. Mae dysgu seiliedig-ar-waith yn rhan annatod o’r rhaglen, sy’n golygu y bydd pob graddedig yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i gwrdd ag anghenion marchnad cyfredol a’r dyfodol a bod yn ‘barod am waith’. Mae hyn yn cynnwys profiad ymarferol yn ystod eich blwyddyn olaf pan fyddwch yn gallu cyfuno popeth yr ydych wedi ei ddysgu i ymgymryd â phrosiect yn gweithio gyda busnes i ddatrys problem diwydiant go iawn.

 

Mae gan Ysgol Fusnes Gogledd Cymru gysylltiadau rhagorol gydag ystod o gyrff ymchwil masnachol sydd wedi gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yn y byd, gan gynnwys Tesco, Unilever, a Cadbury’s. Fel rhan o’r cwrs, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i glywed darlithoedd gwadd gan ystod o ymarferwyr, gan roi’r cyfle iddynt ddatblygu eu rhwydwaith o gysylltiadau. 

Bydd pob un o'n myfyrwyr graddedig hefyd yn ennill Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheoli Siartredig gwerth dros £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol.

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Aelod Efydd o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes ac felly gall ein myfyrwyr busnes ddefnyddio ystod o fuddion megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb eDdysgu'r gymdeithas.  

Gallwch hefyd ddewis astudio'r radd hon gyda blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Marchnata (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: 350T

 

Sefydliad Marchnata Siartredig (Chartered Institute of Marketing - CIM) yw’r corff proffesiynol arweiniol ar gyfer marchnatwyr ym mhob cwr o’r byd, a’u nod yw datblygu’r proffesiwn marchnatu, cynnal safonau proffesiynol a gwella sgiliau ymarferwyr marchnata. Mae Prifysgol Glyndwr wedi uno gyda CIM i roi cyfle i fyfyrwyr ennill cymwysterau proffesiynol gyda Porth Graddedigion CIM. Mae cyflogwyr yn gosod gwerth uchel ar gymwysterau CIM , ac mae eu cynnwys wedi eu hadlewyrchu yn ein cyrsiau gradd ni ein hunain sy’n sicrhau ei bod yn rhoi’r cyfleoedd gorau i fyfyrwyr fynd ymlaen i yrfau llwyddiannus mewn marchnata.

 

367 x 83

Chartered-Management-Institue-HE-Partner-Logo
CIM graduate gateway
FfRhA Arian
BGA

CWRDD Â'R STAFF


Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top