GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol

Effeithiau Gweledol

cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol


amser cyswllt

llawer o amser gyda thîm y rhaglen


cyfleusterau arbenigol

yn ein Canolfan Diwydiannau Creadigol


Côd UCAS: VE19

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae diwydiant Effeithiau Gweledol (VFX) y DU yn glodfawr ar draws y byd ac yn strategol bwysig i ddyfodol isadeiledd gyfan cynhyrchiad ffilm a fideo yn y DU. Mae'r cwrs newydd yma wedi'i ddylunio gyda cyflogadwyedd fel y prif canlyniad ac mae'n seiliedig ar sgiliau, yn cael ei yrru gan syniadau, a bydd yn delio a sgiliau allweddol y diwydiant VFX.

Byddwch yn rhan o radd gydag arloesedd a chreadigrwydd yn ei chalon wrth i chi ddod ac effeithiau digidol i realiti drwy gyfres o fodiwlau sy'n cynnwys peintio matte a modelu 32, Animeiddio CGI a VFX ar gyfer Gemau Video. Y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous gwerth biliynau pob blwyddyn.


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top