GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

BA (Anrh) Effeithiau Gweledol

Effeithiau Gweledol

cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol


amser cyswllt

llawer o amser gyda thîm y rhaglen


cyfleusterau arbenigol

yn ein Canolfan Diwydiannau Creadigol


Côd UCAS: VE19

BL Mynediad: 2019 2020

Tariff UCAS: 112

Hyd y Cwrs: 3 ML (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae diwydiant Effeithiau Gweledol (VFX) y DU yn glodfawr ar draws y byd ac yn strategol bwysig i ddyfodol isadeiledd gyfan cynhyrchiad ffilm a fideo yn y DU. Mae'r cwrs newydd yma wedi'i ddylunio gyda cyflogadwyedd fel y prif canlyniad ac mae'n seiliedig ar sgiliau, yn cael ei yrru gan syniadau, a bydd yn delio a sgiliau allweddol y diwydiant VFX.

Byddwch yn rhan o radd gydag arloesedd a chreadigrwydd yn ei chalon wrth i chi ddod ac effeithiau digidol i realiti drwy gyfres o fodiwlau sy'n cynnwys peintio matte a modelu 32, Animeiddio CGI a VFX ar gyfer Gemau Video. Y paratoad perffaith ar gyfer gyrfa mewn diwydiant cyffrous gwerth biliynau pob blwyddyn.


CWRDD Â'R STAFF


sgwrs nawr
Top