GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

MDes Celfyddyd Gemau*

Celfyddyd Gemau*

cysylltiadau

cryf gyda diwydiant


mynediad

i Ganolfan y Diwydiannau Creadigol


arian

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Dysgu


Côd UCAS: 305F

BL Mynediad: 2020

Tariff UCAS: 120

Hyd y Cwrs: 4 BL (LlA)

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae'r MDes Celfyddyd Gemau'n rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr.


Bydd ein gradd yn eich galluogi i ddod yn rhan o ddiwydiant deinamig sy'n werth sawl £biliwn bob blwyddyn, ac yn rhoi cyfle i weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid go iawn a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous, cyflym.

Mae'r yn gyntaf yng Nghymru a degfed yn y DU am foddhad Cinemateg a Ffotograffiaeth (Dadansoddiad PGW o ddata NSS 2019 sydd heb ei gyhoeddi).Mae'r cwrs hwn am bopeth o gynhyrchu gwaith celf mewn llyfrau braslunio i ddod â straeon yn fyw mewn nifer o fformatau amrywiol, o gelf cysyniadol i greu'r credadwy, o ddatblygu cymeriadai i chwarae gemau cyfrifiadurol.

 

Yn gwrs cysyniadol a yrrir gan syniadau, mae'n galluogi archwilio a phrofiad aml-greadigol ym mhob maes o gelfyddyd gemau, gyda'r cyfle i gydweithio â phobl eraill ar draws y celfyddydau creadigol.

 

Mae gan gelfyddyd gemau farchnad fawr yn y DU gyda'r nifer fwyaf o gwmnïau a chyhoeddwyr datblygu gemau yn Ewrop. Gydag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i fynegi eich syniadau dylunio trwy bob maes technegau celfyddyd gemau.Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymarfer a sgiliau dadansoddi/ymchwil mwy dwfn, ochr yn ochr â hyrwyddo eu profiad o weithio ar ddarn proffesiynol o waith, megis prosiectau a chomisiynau a arweinir gan ddiwydiant. Mae'r rhaglen hefyd yn herio'r ffordd yr ydych yn meddwl am eich ymarfer a sut y gallech gofleidio ac ymaddasu i ffyrdd gwahanol o weithio sydd 'tu allan i'r blwch’.


Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â diwydiant a chael profiad proffesiynol. Mae dysgu'n cael ei hyrwyddo gan 'digwyddiadau' lle cewch chi weithio ar brosiectau go-iawn. Mae'r rhain yn darparu cyfleoedd i weithio yn eich arbenigedd chi, yn ogystal ag ar y cyd ar draws meysydd pwnc eraill yn y diwydiannau creadigol.

*Yn amodol ar ddilysu

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am lefel Meistr Integredig, gallwch hefyd astudio'r cwrs hwn yn radd dros dair blynedd BA (Anrh) Celfyddyd Gemau  Cod UCAS: 305D 

367 x 83


CWRDD Â'R STAFF


Canfyddwch mwy yn ein diwrnod agored nesaf
Cadwch lle nawr
Open Day
Top