Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Celfyddyd Gemau

MDes
Celfyddyd Gemau

Cod UCAS
305F
BL Mynediad
2018
2019
Tariff UCAS
120
Hyd y Cwrs
4 BL (LlA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn? 

 

Mae'r MDes Celfyddyd Gemau'n rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr.


Bydd ein gradd yn eich galluogi i ddod yn rhan o ddiwydiant deinamig sy'n werth sawl £biliwn bob blwyddyn, ac yn rhoi cyfle i weithio ar brosiectau byw ar gyfer cleientiaid go iawn a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous, cyflym.Mae'r cwrs hwn am bopeth o gynhyrchu gwaith celf mewn llyfrau braslunio i ddod â straeon yn fyw mewn nifer o fformatau amrywiol, o gelf cysyniadol i greu'r credadwy, o ddatblygu cymeriadai i chwarae gemau cyfrifiadurol.

 

Yn gwrs cysyniadol a yrrir gan syniadau, mae'n galluogi archwilio a phrofiad aml-greadigol ym mhob maes o gelfyddyd gemau, gyda'r cyfle i gydweithio â phobl eraill ar draws y celfyddydau creadigol.

 

Mae gan gelfyddyd gemau farchnad fawr yn y DU gyda'r nifer fwyaf o gwmnïau a chyhoeddwyr datblygu gemau yn Ewrop. Gydag arloesedd a chreadigrwydd wrth ei wraidd, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i fynegi eich syniadau dylunio trwy bob maes technegau celfyddyd gemau.Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle ichi estyn eich astudiaethau y tu hwnt i lefel israddedig a chael gwybodaeth ac arbenigedd pellach ar lefel meistr sy'n canolbwyntio ar sgiliau ymarfer a sgiliau dadansoddi/ymchwil mwy dwfn, ochr yn ochr â hyrwyddo eu profiad o weithio ar ddarn proffesiynol o waith, megis prosiectau a chomisiynau a arweinir gan ddiwydiant. Mae'r rhaglen hefyd yn herio'r ffordd yr ydych yn meddwl am eich ymarfer a sut y gallech gofleidio ac ymaddasu i ffyrdd gwahanol o weithio sydd 'tu allan i'r blwch’.


Bydd ein cysylltiadau allanol gyda diwydiant yn eich galluogi i gysylltu â diwydiant a chael profiad proffesiynol. Mae dysgu'n cael ei hyrwyddo gan 'digwyddiadau' lle cewch chi weithio ar brosiectau go-iawn. Mae'r rhain yn darparu cyfleoedd i weithio yn eich arbenigedd chi, yn ogystal ag ar y cyd ar draws meysydd pwnc eraill yn y diwydiannau creadigol.

 

Os nad ydych yn dymuno gwneud cais am lefel Meistr Integredig, gallwch hefyd astudio'r cwrs hwn yn radd dros dair blynedd BA (Anrh) Celfyddyd Gemau  Cod UCAS: 305D 

367 x 83

rise of 24 places

Cwrdd a'r Staff


Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top