Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Llyfrgell a Rheoli Gwybodaeth blwyddyn atodol

BSc (Anrh)
Llyfrgell a Rheoli Gwybodaeth blwyddyn atodol

Côd UCAS
N/A
Bl Mynediad
2018
Tariff UCAS
N/A
Hyd y Cwrs
1 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Ymgeisiwch

Pam dewis y cwrs hwn?

Fel gweithiwr proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth, byddwch yn datblygu'r wybodaeth fanwl o wasanaethau hanfodol mewn proffesiwn adfywio gan yr oes ddigidol llyfrgell a gwybodaeth, a sgiliau lefel-uchel yn y sefydliad, rheoli ac adfer gwybodaeth gan ddefnyddio technolegau cyfredol a datblygol.


Wedi’i orfodi gan gyflymder newid technolegol, dim ond ychydig ddiwydiannau a sectorau cyflogaeth sydd lle nad yw gwybodaeth a systemau gwybodaeth yn chwarae rhan bwysig. O ganlyniad, mae graddedigion a sgiliau sy’n seiliedig ar wybodaeth neu sgiliau cysylltiedig yn brin yn y farchnad swyddi.


Mae gan y rhaglen elfen ymarferol gref mewn llyfrgellyddiaeth modern ac yn paratoi myfyrwyr gydag amrywiaeth o sgiliau perthnasol yn broffesiynol.


Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o egwyddorion gwyddor gwybodaeth a sut mae'r rhain ynllywio'r gwaith o gynllunio, gweithredu a gwerthuso gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth.

 

367 x 83

rise of 24 places

Dyddiau a Nosweithiau Agored

Dyddiau Agored Prifysgol Gogledd Cymru

Dyddiau Pwnc a Dyddiau Blasu

Dyddiau Blasu Prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top